برنامه آموزش های تخصصی فناوری نانو پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۸۴

پژوهشگاه صنعت نفت برنامه های سال ۸۴ مرکز آموزش های تخصصی خود را اعلام کرد.برنامه های مرتبط با فناوری نانو در این پژوهشگاه به شرح زیر جهت استفاده علاقمندان اعلام میگردد.در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با دورنگار ۵۹۳۲۴۵۵ یا تلفن های ۵۱-۵۹۰۱۰۲۱, داخلی های