برنامه آموزشی دانشگاه آکسفورد برای کاربردهای صنعتی فناوری نانو

برنامه پاره وقتی در دانشگاه آکسفورد برای کاربردهای صنعتی فناوری نانو طراحی شده است. این برنامه با گواهینامه آن‎لاین دوره تکمیلی در طول یک سال در فناوری نانو آغاز می‎شود و در سال دوم به انجام پروژه‎های عملی و مشخص می‎انجامد که در نهایت، دانشجویان موفق، به کسب مدرک کارشناسی ارشد در زمینه فناوری نانو از دانشگاه آکسفورد نائل می‎آیند

برنامه پاره وقتی در دانشگاه آکسفورد برای کاربردهای
صنعتی فناوری نانو طراحی شده است.

این برنامه با گواهینامه آن‎لاین دوره تکمیلی در طول یک سال در فناوری نانو
آغاز می‎شود و در سال دوم به انجام پروژه‎های عملی و مشخص می‎انجامد که در
نهایت، دانشجویان موفق، به کسب مدرک کارشناسی ارشد در زمینه فناوری نانو از
دانشگاه آکسفورد نائل می‎آیند.

هدف این برنامه آموزش علوم فیزیک، مواد و مهندسی مرتبط در این زمینه و
معرفی اصول مهم و ضروری برای درک فناوری نانو است. به تمام کسانی که خواهان
شرکت باشند، روشهای اساسی در صفحه پایگاه التریکی با حمایت یک معلم خصوصی
کامل و تمام وقت انتقال می یابد.

گواهینامه دانش‎آموختگی در سه بخش بصورت آن‎لاین اعطا می شود:

بخش1:مفهوم عمومی فناوری نانو(1 اکتبر- 3 نوامبر2007 )
بخش2:علوم پایه فناوری نانو(26 نوامبر2007- 15 فوریه2008)
بخش3:خصوصیات و ویژگیهای اساسی فناوری نانو(10 مارس- 6 ژوئن 2008 )

کارگاه عملی در محل آموزش: تعیین مشخصات مواد در مقیاس نانو(10-9 ژوئن2007
و 8-7 ژوئن 2008)
همه بخش ها و کارگاه‎ها به طور مستقل در یک دوره کوتاه در دسترس هستند.