برنامه آموزشی دانشگاه آکسفورد برای کاربردهای صنعتی فناوری نانو

برنامه پاره وقتی در دانشگاه آکسفورد برای کاربردهای صنعتی فناوری نانو طراحی شده است. این برنامه با گواهینامه آن‎لاین دوره تکمیلی در طول یک سال در فناوری نانو آغاز می‎شود و در سال دوم به انجام پروژه‎های عملی و مشخص می‎انجامد که در نهایت، دانشجویان موفق، به کسب مدرک کارشناسی ارشد در زمینه فناوری نانو از دانشگاه آکسفورد نائل می‎آیند

برنامه پاره وقتی در دانشگاه آکسفورد برای کاربردهای
صنعتی فناوری نانو طراحی شده است.

این برنامه با گواهینامه آن‎لاین دوره تکمیلی در طول یک سال در فناوری نانو
آغاز می‎شود و در سال دوم به انجام پروژه‎های عملی و مشخص می‎انجامد که در
نهایت، دانشجویان موفق، به کسب مدرک کارشناسی ارشد در زمینه فناوری نانو از
دانشگاه آکسفورد نائل می‎آیند.

هدف این برنامه آموزش علوم فیزیک، مواد و مهندسی مرتبط در این زمینه و
معرفی اصول مهم و ضروری برای درک فناوری نانو است. به تمام کسانی که خواهان
شرکت باشند، روشهای اساسی در صفحه پایگاه التریکی با حمایت یک معلم خصوصی
کامل و تمام وقت انتقال می یابد.

گواهینامه دانش‎آموختگی در سه بخش بصورت آن‎لاین اعطا می شود:

بخش۱:مفهوم عمومی فناوری نانو(۱ اکتبر- ۳ نوامبر۲۰۰۷ )
بخش۲:علوم پایه فناوری نانو(۲۶ نوامبر۲۰۰۷- ۱۵ فوریه۲۰۰۸)
بخش۳:خصوصیات و ویژگیهای اساسی فناوری نانو(۱۰ مارس- ۶ ژوئن ۲۰۰۸ )

کارگاه عملی در محل آموزش: تعیین مشخصات مواد در مقیاس نانو(۱۰-۹ ژوئن۲۰۰۷
و ۸-۷ ژوئن ۲۰۰۸)
همه بخش ها و کارگاه‎ها به طور مستقل در یک دوره کوتاه در دسترس هستند.