حمایت های تشویقی فناوری نانو آبان ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در آبان ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۵ مورد مردود، ۲۳ مورد ناقص و ۱۰۲ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در آبان ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای
حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را
داوری کرده است که از این تعداد ۱۵ مورد مردود، ۲۳ مورد ناقص و
۱۰۲ مورد قابل قبول
بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:


نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک
ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org می باشند.
 

پایان
نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته نوع
درخواست(مرحله- سطح)
۱ الزهراء(س) مریم
زمانی
دکتر
فریباسادات هاشمی
شیمی  ۱ –  ۳
۲ الزهراء(س) پریسا پورحسین اقبلاغ دکتر
فریباسادات هاشمی
شیمی  ۲
–  ۳
۳ آزاد
واحد تهران جنوب
مونا
معدنی
دکتر
حسین نازک دست
پلیمر  ۲ –  ۳
۴ آزاد
واحد علوم و تحقیقات
ندا
رحمانی نسب
دکتر
سعید باغشاهی
مواد  ۱ –  ۳
۵ آزاد
واحد قم
مجید
مرشدیان راد
دکتر
پرویز بروجردیان
فیزیک  ۱ –  ۳
۶ بیرجند رضا
مرادی
دکتر
هادی عربی
فیزیک  ۲
–  ۳
۷ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی سیدیاسر صهری دکتر
علیرضا مهدویان
پلیمر  ۲ –  ۳
۸ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی اردوان بیات ماکو دکتر
علیرضا مهدویان
پلیمر  ۲ –  ۳
۹ تبریز محسن
مصدق
دکتر
حسن نمازی
شیمی  ۲ –  ۳
۱۰ تبریز حسن
عباسپور چراغلی
دکتر
حسن نمازی
شیمی  ۱ –  ۳
۱۱ تربیت مدرس محمدعلی آراوند دکتر
محمدعلی سمسارزاده
پلیمر  ۲ –  ۳
۱۲ تربیت مدرس سحر
امیری
دکتر
محمدعلی سمسارزاده
پلیمر  ۱ –  ۳
۱۳ تربیت مدرس علی
صمدی
دکتر
مهدی رزاقی کاشانی
پلیمر  ۱ –  ۳
۱۴ تربیت مدرس حمیدرضا قناعتیان دکتر
میرفضل اله موسوی
شیمی  ۱ –  ۳
۱۵ تربیت مدرس رابعه خرم پور دکتر
ناصر هادی پور
شیمی  ۱و۲ – 
۳
۱۶ تربیت مدرس هادی
حسینیان عارفی
دکتر
محمدرضا ابوالحسنی
فیزیک  ۲ –  ۳
۱۷ تربیت مدرس حامد
جنانی
دکتر
محمدحسین نوید فامیلی
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۱۸ تهران وحید
معلمی
دکتر
علی افضلی کوشا
برق  ۱و۲ – 
۳
۱۹ تهران زهرا
غلامی
دکتر
هدایت الله قورچیان
بیوفیزیک  ۲
–  ۳
۲۰ تهران مجید
کاظمی
دکتر
محمدرضا محمدی زاده
فیزیک  ۱ –  ۳
۲۱ تهران مهدی
سعادت فر
دکتر
اکبر آفاقی خطیبی
مکانیک  ۱ –  ۳
۲۲ تهران محمدمهدی عاقلی نژاد دکتر
اکبر آفاقی خطیبی
مکانیک  ۱ –  ۳
۲۳ تهران عرفان رسولی دکتر
محمدعلی اخوان بهابادی
مکانیک  ۱ –  ۳
۲۴ تهران هومن
تمدن
دکتر
مهرداد رییسی
مکانیک  ۱ –  ۳
۲۵ تهران محمود محمدی شاد دکتر
مهرداد رییسی
مکانیک  ۱ –  ۳
۲۶ تهران لادن
اصحابی
دکتر
سیدحسن جعفری
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۲۷ رازی
کرمانشاه
ارسلان فتاحی زاده دکتر
سیدمحمد الهی
فیزیک  ۱ –  ۳
۲۸ زنجان هاجر
توحیدی
دکتر
علیرضا مشفق
فیزیک  ۲ –  ۳
۲۹ صنعتی اصفهان لیلا
احمدخان بیگی
دکتر
روح اله باقری
پلیمر  ۱ –  ۳
۳۰ صنعتی اصفهان غزال
نداف
دکتر
محمد مرشد
مهندسی نساجی  ۲ –  ۳
۳۱ صنعتی اصفهان مائده زمانی دکتر
محمد مرشد
مهندسی نساجی  ۱ –  ۳
۳۲ صنعتی امیر کبیر وحید
محمدجعفر
دکتر
وحید حدادی اصل
پلیمر  ۱ –  ۳
۳۳ صنعتی امیر کبیر سیدشهروز زرگریان دکتر
وحید حدادی اصل
پلیمر  ۱ –  ۳
۳۴ صنعتی امیر کبیر سعیده کاظمی دکتر
علی اضغر کتباب
شیمی  ۱ –  ۳
۳۵ صنعتی امیر کبیر ماندانا آگهی دکتر
محمد ربیعی
مهندسی پزشکی  ۱ –  ۳
۳۶ صنعتی امیر کبیر سیدشهاب الدین میرسعسعانی دکتر
سیدمحمد عترتی خسروشاهی
مهندسی پزشکی  ۱ –  ۳
۳۷ صنعتی امیر کبیر صفورا کریمی دکتر
حمید مدرس
مهندسی شیمی  ۱و۲ – 
۳
۳۸ صنعتی امیر کبیر عادله قلی پور کنعانی دکتر
سیدهژیر بهرامی
مهندسی نساجی  ۲ –  ۳
۳۹ صنعتی سهند مهرنوش محمودیان دکتر
بهزاد پورعباس
پلیمر  ۲ –  ۳
۴۰ صنعتی شریف مریم
رفتاری
دکتر
اعظم ایرجی زاد
فیزیک  ۲ –  ۳
۴۱ صنعتی شریف علی
اصغر کریمی
دکتر
محمدعلی وساقی
فیزیک  ۱و۲ – 
۳
۴۲ صنعتی شریف سوسا
جوان نیکخواه
دکتر
احمد رمضانی سعادت آبادی
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۴۳ صنعتی شریف مجتبی کنویسی دکتر
احمد رمضانی سعادت آبادی
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۴۴ صنعتی شریف حسین
بنی اسدی
دکتر
احمد رمضانی سعادت آبادی
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۴۵ علم
و صنعت
مهشید پورمند دکتر
افشین نمیرانیان
فیزیک  ۱ –  ۳
۴۶ علم
و صنعت
امیرحسین حاج دایی دکتر
علی بیت الهی
مواد  ۱ –  ۳
۴۷ علم
و صنعت
یوسف
شفیعیان
دکتر
علیرضا خاوندی
مواد  ۲ –  ۳
۴۸ علم
و صنعت
ندا
عبودزاده
دکتر
علیرضا خاوندی
مواد  ۲ –  ۳
۴۹ فردوسی مشهد حمزه
نخعی مطلق
دکتر
حسین مرادی
فیزیک  ۲
–  ۳
۵۰ فردوسی مشهد محمد
نوروزی
دکتر
سیدمجتبی زبرجد
مواد  ۲ –  ۳
۵۱ مازندران ملیحه رجبلو دکتر
علی بهاری
فیزیک  ۱ –  ۳
۵۲ مازندران مسهر
باقری گرجی
دکتر
علی بهاری
فیزیک  ۱ –  ۳
۵۳ یزد لیلا
موسوی
دکتر
حسین نازک دست
نساجی  ۱ –  ۳

برگشت به بالای صفحه ^

پایان
نامه دکتری
ردیف دانشگاه دانشجو استاد
راهنما
رشته (مرحله-سطح)
۱ اصفهان داود
فرمان زاده
دکتر حسن
سبزیان
شیمی  ۲ –  ۳
۲ اصفهان حسین
ثقفی فر
دکتر
اسماعیل حسن زاده
فیزیک  ۱ –  ۳
۳ آزاد
واحد علوم و تحقیقات
مسعود
درویش گنجی
دکتر
حسین آقائی
شیمی  ۱ –  ۳
۴ آزاد
واحد علوم و تحقیقات
بهزاد
کرد
دکتر
امیرهومن حمصی
مهندسی
منابع طبیعی
 ۱ –  ۳
۵ آزاد
واحد علوم و تحقیقات
سیما
حبیبی
دکتر
ابوسعید رشیدی
نساجی  ۱ –  ۳
۶ پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی
مژگان
میرزا طاهری
دکتر
علیرضا مهدویان
پلیمر  ۱ –  ۳
۷ تبریز جلال
قاسمی
دکتر
احمد فرزدی
مکانیک  ۱ –  ۳
۸ تربیت
مدرس
علی مهدی
نیا
دکتر
میرفضل اله موسوی
شیمی  ۱ –  ۳
۹ تربیت
مدرس
حمیدرضا
امامی پور
دکتر
محمدرضا ابوالحسنی
فیزیک  ۱ –  ۳
۱۰ تربیت
مدرس
احمدرضا
بهرامیان
دکتر
مهرداد کوکبی
مهندسی
پلیمر
 ۲ –  ۳
۱۱ تهران روح اله
رضایی
دکتر سید
محمود حسینی
مهندسی
کشاورزی
 ۱-  ۲
۱۲ تهران فریدون
بابایی
دکتر
هادی سوالونی
فیزیک  ۱ –  ۳
۱۳ شهید
بهشتی
مهران
باقری
دکتر
فرشاد ابراهیمی
فیزیک  ۱ –  ۳
۱۴ صنعتی
اصفهان
شکوفه
خسروی زاده
دکتر
هادی اکبرزاده
فیزیک  ۱ –  ۳
۱۵ صنعتی
شریف
محمدرضا
آبادیان
دکتر
محمدعلی کوچک زاده
هوافضا  ۱ –  ۳

برگشت به بالای صفحه ^

  مقالات ISI
ردیف دانشگاه نام
و نام خانوادگی
عنوان مقاله
۱ اصفهان امیرسیدحسن روضاتیان Grazing incidence X-ray scattering
from …
۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی شهرام مهدی پور عطایی preparation and characterization of
sulfone-based …
۳ پژوهشگاه صنعت نفت جمال اعلایی study on preparation and properties
of …
۴ تربیت مدرس مهرداد کوکبی High temperature ablation of
kaolinite …
۵ تربیت مدرس مهرداد کوکبی polyaniline-modified montmorillonite
۶ تربیت مدرس مهرداد کوکبی Thermal degradation process of resol
۷ تهران احمد محدث پور Investigation of Mechanical, Thermal
and Chemical …
۸ تهران سیدشمس الدین مهاجرزاده Silicon nano-crystalline structures
fabricated by a …
۹ رازی افشین مرادی Collective excitations in
single-walled carbon nanotubes
۱۰ شهید باهنر اسداله ناصح زاده The effects of mechanical properties
f DNA on the …
۱۱ شهید باهنر اسداله ناصح زاده Structural effects of DNA on
thermodynamic …
۱۲ شهید باهنر اسداله ناصح زاده Nanoclusteration of DNA with
Dendronized …
۱۳ شهید باهنر اسداله ناصح زاده Formation and stability conditions of
DNA-Dendrimer …
۱۴ شهید باهنر اسداله ناصح زاده DNA-Dendrimer Nanocluster
Electrostatics …
۱۵ شهید بهشتی امید کاوه ای A Novel design Quantum-dot cellular
Automata Cells …
۱۶ صنعتی اصفهان سمیه صفی Study of Electrospinning of sodium
۱۷ صنعتی امیرکبیر بهداد احمدی Effect of layered silicates on
automotive …
۱۸ صنعتی شریف اصغر رمضانی analytical investigation and
numerical …
۱۹ صنعتی شریف اعظم ایرجی زاد Time dependence of the surface
plasmon …
۲۰ صنعتی شریف امید اخوان Thickness dependence on thermal
stability of sputtered …
۲۱ صنعتی شریف محسن خواجه امینیان Synthesis of titania Nanofibers for
photocatalytic …
۲۲ علم
و صنعت ایران
سحر
ملازاده بیدختی
Biomimetic synthesis and mechanical
properties of hydroxyapatite …
۲۳ کاشان بهرام خوشنویسان Absorptions of hydrogen in Ag-CNTs
electrode
۲۴ کاشان محمد الماسی کاشی Optimum self-ordered nanopore arrays
۲۵ مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مالک زارعیان Shot noise in diffusive ferromagnetic
metals
۲۶ مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مالک زارعیان Magneto shot noise in nanocollinear
diffusive …

برگشت به بالای صفحه ^

شرکت
در کنگره های خارج از کشور
ردیف نام و
نام خانوادگی
نوع
ارائه
رشته عنوان
مقاله
۱ جمال اعلایی شفاهی( ۱) پلیمر Linear
low density polyethylene / carbon …
۲ سعداله ابراهیمی دو
مورد شفاهی(۱و۲)
فیزیک ۱-Nanolayer effects in thermal conductivity of nanofluids …      
۲-
Analysis of Microchannel heatsink performance
۳ لیلی جاویدپور یک
مورد شفاهی(۱و۲)
فیزیک Molecular Dynamics simulation of Folding and
۴ پروین علیزاده اسلامی یک
مورد پوستر(۱و۲)
شیمی Ab initio study on the structural and
reactivity of

برگشت به بالای صفحه ^

مقالات علمی پژوهشی
دانشگاه نام
و نام خانوادگی
فارسی-انگلیسی عنوان
مقاله
تهران بابک کفاشی فارسی تهیه نانو کامپوزیت های پلی یورتان- خاک رس: بررسی پراکنش …
کاشان عبدالعلی رمضانی فارسی نقش
ناهمسانگردیهای بلوری و شکلی بر خواص مغناطیسی …
کاشان عبدالعلی رمضانی انگلیسی The influence of
the oxalic acid concentration on the ordering

برگشت به بالای صفحه ^