نانوزیست‌ذراتی که به بهبود سرطان حنجره کمک می‌کند

یک تیم تحقیقاتی در بیمارستان سورنس (Severance)، نانوذرات مشتق از غشای سلولی (CMNP) را توسعه داده است که قادر به حفظ حنجره در سرطان حنجره است.

این تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور سونگ هاک جون در دانشکده پزشکی دانشگاه یونسی، نانوذره‌ای از غشای سلولی را تولید کرده است که قادر به حفظ حنجره در سرطان حنجره است.

آن‌ها اعلام کردند که برهم‌کنش‌های بین سلولی به رشد، تمایز و بازسازی بافت‌ها کمک می‌کند و بر رشد و متاستاز سرطان تأثیر می‌گذارد. بنابراین، نانوذرات مشتق از غشای سلولی به‌عنوان ماده‌ای که در برهم‌کنش‌های سلول-سلول نقش مهمی دارد، یک موضوع داغ تحقیقاتی است. با این حال، در حالی که مطالعات زیادی در مورد تجزیه و تحلیل ویژگی‌های نانوذرات مشتق از غشای سلولی انجام شده‌ است، مطالعات کمی رابطه بین سلول‌ها و نانوذرات مشتق شده از غشای سلولی را نشان داده است.

برای ارائه پاسخ‌ها، تیمی به رهبری پروفسور سونگ هاک جون از گروه مهندسی پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه یونسی، نانوذرات مشتق از غشای سلولی را توسعه داده است که عوارض جانبی، از جمله عود مجدد سرطان را به حداقل می‌رساند، در حالی که آثار مثبت مانند رشد سلول و بازسازی بافت و اثر درمانی آن در سرطان حنجره را تأیید کرد.

پروفسور سونگ می‌گوید: «در سرطان حنجره، بیمارستان‌ها حنجره را از طریق جراحی خارج می‌کنند و احیای غضروف‌هایی مانند غضروف شیلد و غضروف تیروئید اطراف حنجره پس از عمل ضروری می‌شود. در این مرحله، برهم‌کنش بین سلولی از طریق نانوذرات مشتق شده از غشای سلولی برای بازسازی غضروف ضروری است.»

سونگ افزود: «تیم تحقیقاتی ما سلول‌های سرطانی حنجره و سلول‌های بنیادی مشتق از مغز استخوان را با نانوذرات مشتق از غشای سلولی تحت درمان قرار دادند و آنها را برای نشان دادن نقش نانوذرات مشتق از غشای سلولی در افزایش تعاملات سلول با سلول آشکار کردند.»

در مورد درمان با CMNP که در آن پروتئینی که چسبندگی بین سلول‌ها را بهبود می‌بخشد، حفظ شد، این تیم تأیید کرد که چسبندگی بین سلول‌ها ۱٫۵ برابر گروه کنترل افزایش یافته است، بنابراین تمایز غضروف از طریق بازسازی و تمایز سلولی افزایش می‌یابد.

پروفسور سونگ می‌گوید: «با این حال، بیان عامل ایجاد کننده هیپوکسی عامل سرطان ۱٫۸ برابر افزایش یافته است. این تیم تحقیقاتی تأیید کرد که بیان بیشتر عامل ایجاد کننده هیپوکسی، رشد سلول‌های سرطانی را افزایش می‌دهد.»

برای کاهش رشد سلول‌های سرطانی، محققان نانوذره‌ای جدید مشتق از غشای سلولی ایجاد کرده است که از رشد و متاستاز سرطان جلوگیری می‌کند.

سونگ می‌گوید: «تیم ما آپتامری که سیگنال‌دهی Notch 1 را انجام می‌دهد را به نانوذرات مشتق از غشای سلولی متصل کردند تا با این کار، مرگ سلول‌های سرطانی تسریع شود. سیگنال Notch 1 با ایجاد عروق خونی جدید باعث رشد سرطان می‌شود و با دخالت در تولید کلاژن در مراحل اولیه رشد غضروف، تمایز غضروف را مهار می‌کند.»

برای تأیید اثر ضد سرطانی نانوذرات جدید، این تیم تحقیقاتی سلول‌های سرطانی حنجره را به مدت سه روز با نانوذرات درمان کردند. سپس بیان ژن مربوط به مرگ سلول‌های سرطانی را با آزمایش تقویت ژن در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کرد. محققان تأیید کردند که گروه تحت درمان با نانوذرات ۴٫۹ برابر بیشتر از ژنی که سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد نسبت به گروه کنترل بیان کردند.