نانوسیستمی که عفونت‌های قارچی را هدف قرار می‌دهد

محققان نانوسیستمی ارائه کردند که می‌تواند عفونت‌های قارچی را هدف قرار داده و آن‌ها را از بین ببرد. این سامانه به انتقال موثر دارو به سلول‌ها کمک می‌کند.

کریپتوکوکوز نئوفورمانز (Cryptococcus neoformans) به‌عنوان یک قارچ بیماری‌زای رایج انسانی، یک پاتوژن قارچی مهاجم و تهدیدکننده زندگی است که در سراسر جهان دیده شده و سالانه باعث مرگ حدود ۷۰۰۰۰۰ نفر می‌شود. کریپتوکوکوز نئوفورمانز فقط یک عفونت با درگیری چند اندام نیست، بقای داخل سلولی و تکثیر خارج سلولی قارچ نیز نقش مهمی در عفونت‌زایی دارد. از آنجایی که تجمع کافی دارو در اندام‌ها و سلول‌های هدف هنوز دشوار است، برای درمان این عفونت‌ها به یک راهبرد مؤثر انتقال دارو نیاز است.

محققان به تازگی یک سیستم پاسخگوی زیستی میکرو به نانو (MTN) را گزارش کردند که به‌طور موثر کریپتوکوکوز نئوفورمانز را از داخل بدن پاک می‌کند. این راهبرد بر اساس مطالعه جدید محققان ابداع شده است مطالعه‌ای که در آن بیان بیش از حد ماتریکس متالوپروتئیناز ۳ (MMP-3) در ریزمحیط‌های عفونی (IMEs) و پروتئین ترشح شده اسیدی و غنی از سیستئین (SPARC) در چندین سلول هدف دیده شده است. در این سیستم MTN، از آلبومین سرم گاوی (BSA) که یک لیگاند طبیعی SPARC است، برای تهیه نانوذرات (NPs) استفاده شد و سپس با ترکیب یک پیوند‌دهنده ویژه (لینکر) که عمدتاً از یک پپتید متصل به BSA تشکیل شده بود با یک پپتید پاسخ‌دهنده به MMP-3 این میکروکره‌هایی ساخته شد. این سیستم MTN پس از تزریق داخل وریدی توسط کوچکترین مویرگ‌های ریه‌ به صورت مکانیکی جذب می‌شوند. این نانوذرات بر اساس بیان بیش از حد SPARC، بافت ریه، مغز و ماکروفاژهای آلوده را هدف قرار دادند، به اهداف متعدد رسیدند و به درمان کارآمد دست یافتند.

محققان در این پروژه یک راهبرد قابل تنظیم ایجاد کرده‌اند که در آن میکروکره‌ها به صورت نانوذرات در IME ها در می‌آیند و ممکن است به ویژه در مبارزه با عفونت‌های قارچی پیچیده موثر باشند.