مصر با شرکت نانوفوس یونان قرارداد مشارکت امضا کرد

مصر برای تقویت صنعت پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو، قراردادی با یکی از شرکت‌های یونانی امضا کرد. هدف از این قرارداد توسعه فناوری‌ رنگ‌های هوشمند، نانوپوشش‌ها و رنگ‌های مقاوم در برابر آب است.

شرکت‌ صنایع شیمیایی هلیوپولیس، قرارداد مشارکتی را با شرکت مواد ساختمانی کریزور (Creazure) و شرکت نانوفوز (NanoPhos) یونان برای تقویت همکاری در زمینه پوشش‌های فناوری نانو امضا کرد.

این قرارداد به امضای ممدوح بدوی رئیس این شرکت مصری و خالد محمد حمزاوی مدیرعامل شرکت مواد ساختمانی کریزور و موسس و مدیرعامل نانوفوز رسیده است. این قرارداد با هدف فعال‌سازی همکاری در حوزه رنگ‌های هوشمند، پوشش‌های فناوری نانو و رنگ‌های ضدآب و ساختمانی به امضا رسیده است.

محمد احمد مرسی، وزیر تولیدات نظامی دولت مصر، که در مراسم امضای قرارد حضور داشت، گفت که این قرارداد به عنوان بخشی از راهبرد وزارت او برای مشارکت در پروژه های توسعه ملی در دست ساخت در سراسر کشور است.

نیکولاس گاریلیدیس سفیر یونان در مصر از روابط ریشه‌دار مصر با یونان و حمایت مستمر مصر از یونان نسبت به موضوعات مختلف مورد توجه دوجانبه ابراز قدردانی کرد.

وی نقش پیشرو مصر در منطقه را ستود و گفت یونان مشتاق ارتقای روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها است. خالد محمد حمزاوی، مدیرعامل شرکت مصالح ساختمانی کریزور، از شراکت با یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت تولیدات نظامی ابراز خوشحالی کرد و گفت که این شرکت‌ها دارای پتانسیل عظیم فنی، فناوری و انسانی هستند که به اجرای هر پروژه کمک می‌کند.