بازار نانوپزشکی تا سال ۲۰۲۸ به ۵۱۲٫۴۷ میلیارد دلار می‌رسد

تخمین زده می‌شود که بازار نانوپزشکی با نرخ ۱۲٫۶ درصد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ رشد خواهد کرد و این بازار به ۵۱۲٫۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. تحقیق و توسعه مستمر در نانوپزشکی به همراه نیاز به شناسایی و بهره‌برداری از پتانسیل کامل فناوری‌های فعلی برای نانوپزشکی مانند نانوذرات، نانوحامل‌ها و نانوحسگرها، فرصت‌های بی‌نظیری در بازار نانوپزشکی ایجاد می‌کند.

نانوپزشکی به طور گسترده در درمان بیماری‌های مزمن مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و زوال عقل استفاده می‌شود که متابولیسم سریع دارو را در بدن ممکن می‌سازد. فناوری‌های نانوپزشکی مانند عوامل تشخیصی مبتنی بر نانوذرات، دارورسانی هدفمند و نانوذرات دارویی در حال حاضر مجموعه‌ای از کاربردهای پزشکی را ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز توسعه فناوری‌های جدید مانند نانوفناوری‌ مولکولی، نانوروبات‌ها و نانوواکسن حوزه‌های کاربردی جدیدی در نانوپزشکی باز می‌کند که این موضوع موجب رشد بازار نانوپزشکی خواهد شد. به‌عنوان مثال، فناوری آزمایشگاه روی تراشه به دلیل افزایش دقت با کاهش حجم نمونه، به نفع تشخیص مراقبت های بهداشتی است.

اثربخشی نانودارو برای رساندن دارو در محل مورد نظر با نرخ مناسب تحویل برای شرایط بیماری پیچیده یکی از مزیت‌های نانوپزشکی است. پیشرفت در نانوپزشکی موجب پر کردن شکاف گسترده بین نیازهای بیمار و فناوری درمانی فعلی می‌شود که با این کار درمان‌های پزشکی نوآورانه مانند تصویربرداری قابل حمل و حسگرهای پزشکی پیشرفته توسعه می‌یابند.

چشم‌انداز گسترش پتانسیل فناوری‌نانو در تصویربرداری درون تنی، مانند بهبود کنتراست و توزیع عوامل کنتراست‌دهنده در سونوگرافی و MRI  بوده که این کار به بهبود تشخیص و توزیع دارو در بدن منجر شده و در نهایت به رشد بازار نانوپزشکی کمک شایانی می‌کند.

مجموعه‌ای از فناوری‌های نانوپزشکی مانند دارورسانی هدفمند و عوامل تشخیصی مبتنی بر نانوذرات کاربردهای تازه‌ای در پزشکی ایجاد می‌کند. در این دوره زمانی، تقاضا برای مجموعه‌ای از محصولات نانوپزشکی مانند نانوروبات‌ها، حسگرهای ایمنی مبتنی بر آنتی‌بادی مونوکلونال، پیمایشگرهای DNA، نانوحسگرها و عوامل تصویربرداری مبتنی بر نانوذرات با افزایش هزینه‌های مراقبت های بهداشتی و بهبود امکانات مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بالا می‌رود.

بخش سرطان سهم زیادی از بازار نانوپزشکی در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. کاربردهای فناوری‌نانو در تشخیص و درمان سرطان نتایج امیدوارکننده‌ای را برای دارورسانی، حمل دارو، ژن درمانی، درمان هدفمند، تصویربرداری مولکولی و نقشه‌برداری نشانگرهای زیستی به همراه داشته است.

آمریکای شمالی یک منطقه کلیدی در بازار نانوپزشکی است. وجود زیرساخت‌های مراقبت بهداشتی پیشرو، پیشرفت محصولات نانوپزشکی مانند کاوشگرهای DNA، نانوروبات‌ها، نانوحسگرها، حسگر‌های ایمنی مبتنی بر آنتی‌بادی مونوکلونال و عوامل تصویربرداری مبتنی بر نانوذرات را در مراکز بهداشتی و درمانی منطقه تسهیل می‌کند.