امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه تبادل و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه تبادل و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با هدف به کارگیری ظرفیت‌های طرفین، جهت تجاری‎‌سازی فناوری‌ها، تجهیزات و محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین، با تمرکز بر فناوری‌های نوین و همچنین شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین جهت تامین این نیازها تنظیم شده است.

بررسی و معرفی ظرفیت‌های فناورانه جهت حل نیازهای صنعتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شناسایی، اولویت‌‎بندی و معرفی نیازهای فناورانه صنعتی این هلدینگ، کمک به تجاری‌سازی محصولات و فناوری‌‏‎های شرکت‌های دانش‌‎بنیان و نانویی فعال در صنایع مرتبط با فعالیت‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، استفاده از ظرفیت نهادهای واسط (بروکر) در شبکه تبادل جهت هماهنگی با هلدینگ و احصاء نیازهای آن‎‌ها در قالب برنامه شبکه تبادل فناوری، بهم رسانی و پیگیری پروژه‌های مورد تأیید طرفین در قالب برنامه شبکه تبادل فناوری، برگزاری سمینارها و نشست‌‏‎های تخصصی مشترک بین متقاضیان صنعتی همکار و همکاری در قالب برنامه چالش‌‎های نوآورانه و فناورانه (innoTEN) به منظور یافتن تیم‌‎ها، افراد و شرکت‎‌های دارای ظرفیت حل نیازهای صنعتی مبتنی بر فناوری‎‌های نوین از جمله محورهای این برنامه همکاری‌های مشترک‎ است.