استاندارد ملی واژه‌نامه فناوری‌نانو تصویب شد

استاندارد ملی در حوزه نانو با عنوان «فناوری نانو، استاندارد واژه‌نامه» تصویب شد. هدف از تدوین این استاندارد ارائه تعاریف برای اصطلاحات مربوط به مشخصه‌یابی نانواشیاء در حوزه فناوری نانو است.

این استاندارد برای تسهیل ارتباط بین سازمان‌ها و افراد در پژوهش، صنعت و سایر طرف‌های ذی‌نفع که با آن‌ها در تعامل هستند، در نظر گرفته شده است. روش‌های اندازه‌گیری و کاربرد دستگاهی به طور موثری دری را به فناوری پیشرفته نانو باز کرده‌اند. مشخصه‌یابی، کلید درک خواص و عملکرد تمام نانو اشیا است.

مشخصه‌یابی نانوشیء، شامل تعاملات بین افراد با پیش زمینه و حوزه‌های کاری مختلف است. افراد علاقه‌مند به مشخصه‌یابی نانو، برای مثال، دانشمندان علم مواد، زیست‌شناسان، شیمی‌دانان یا  فیزیک‌دانان هستند که ممکن است زمینه‌ای تجربی یا نظری داشته باشد. فراتر از این گروه، تنظیم‌کنندگان مقررات و سم‌شناسان نیز از کاربران این اطلاعات هستند. برای اجتناب از هرگونه سوء برداشت و نیز تسهیل مقایسه و تبادل اطلاعات قابل اطمینان، شفاف‌سازی مفاهیم، تعیین اصطلاحات و  تعیین تعاریف آن‌ها برای استفاده لازم است.

همچنین یک استاندارد ملی دیگر در حوزه فناوری نانو با عنوان «فناوری نانو، نانوشی، لایه‌های هم‌گذاری شده برای کاربردهای زیست حسگری الکتروشیمیایی- تعیین مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری» نیز به تصویب رسیده است.

هدف از تدوین این استاندارد اندازه‌گیری و تعیین مشخصه‌های لایه‌های هم‌گذاری شده-نانو شی برروی الکترودها با استفاده از فرآیند انحلال و نانواشیا تشکیل‌دهنده لایه‌ها برای کاربردهای الکتروشیمیایی مانند نانو زیست‌حسگرها یا کاربردهای تشخیصی است. همچنین روش‌های اندازه‌گیری را برای تعیین مشخصه‌ها ارائه می‌دهد.