دور زدن «سد خونی مغز» برای ژن‌درمانی سرطان مغز انجام شد

داروی جدید مبتنی بر RNA که با استفاده از فناوری اسید نوکلئیک کروی شرکت اکسیکیور (Exicure) طراحی شده، می‌تواند با خاموش کردن ژن Bcl2L12 به صورت امیدوارکننده‌ای با گلیوبلاستوما مقابله کند.

داروهایی که ژن‌های محرک سرطان را هدف قرار می‌دهند، در انواع مختلف تومورها، مانند تومورهای ریه و پستان، مؤثر هستند، اما این داروهای هدف‌گیری کننده در گلیوبلاستوما، یک شکل مرگبار سرطان مغز، تاثیر زیادی ایجاد نکرده‌اند. این موضوع تا حدی به این دلیل است که سد خونی مغزی از ورود بسیاری از داروهای مبتنی بر پروتئین و مولکول‌های کوچک به مغز جلوگیری می‌کند.

دانشمندان دانشگاه نورث‌وسترن یک داروی جدید RNA تداخلی ساخته اند که ژن Bcl2L12 محرک سرطان را در تومورهای گلیوبلاستوما هدف قرار می دهد. مطالعه جدیدی که در نشریه Science Translational Medicine منتشر شد، نشان داد که این دارو می‌تواند در تعداد کمی از بیماران به سد خونی مغزی نفوذ کند.

بر اساس نتایج آزمایشی که انجام شده، این تیم پیشنهاد کرد که ترکیب طراحی شده در این پروژه، که حاوی اسید نوکلئیک کروی (SNA) است باید تحت آزمایش‌های بیشتری قرار گیرد تا ایمنی و اثر درمانی آن تأیید شود.

این دارو که NU-0129 نام دارد از یک هسته نانوذره طلا تشکیل شده است که به طور متراکم با توالی‌های RNA مداخله گر کوچک (siRNA) پر شده است که بیان ژن Bcl2L12 را هدف قرار می‌دهد. فناوری اسید نوکلئیک کروی که در طراحی این دارو مورد استفاده قرار گرفته توسط شرکت اکسیکیور در حال تجاری‌سازی است. راهبرد خاموش کردن ژن‌های مرتبط با بیماری با siRNA اخیراً به عنوان یک استراتژی جدید برای مقابله با اهدافی که زمانی غیرقابل درمان تلقی می شدند، معرفی شده است.

در مطالعات قبلی، میرکین و همکارانش Bcl2L12 را به عنوان یک هدف درمانی منطقی در گلیوبلاستوما، با توجه به نقش آن در تنظیم مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی و رشد تومور، و همچنین افزایش بیان آن در تومورهای مغزی در مقایسه با سلول های مغزی طبیعی، مشخص کردند. آن‌ها همچنین نشان دادند که SNAها می‌توانند از سد خونی مغزی در مدل‌های موش گلیوبلاستوما عبور کنند و سرعت پیشرفت تومور را کاهش دهند.

آن‌ها نشان داده بودند که استفاده از SNA‌های مبتنی بر siRNA می‌توانند به‌صورت داخل وریدی انجام شده تا این ترکیبات از سد خونی مغز در بیماران گلیوبلاستوما عبور کنند، در سلول‌های توموری GBM تجمع یافته و با ژن هدف درگیر شوند.

با ردیابی هسته طلای دارو، این تیم دریافتند که NU-0129 در سلول‌های سطحی عروق خونی مرتبط با تومور تجمع می‌یابد و توسط سلول‌های تومور و همچنین ماکروفاژهای مرتبط جذب می‌شود.

اکسیکیور یکی از شرکت‌های پیشگام در داروهای ژنتیکی و داروهای ایمنی درمانی با استفاده از فناوری اسید نوکلئیک  است که بر اساس پلتفرم SNA خود چندین داروی برای مقابله با اختلالات ژنتیکی و سرطان طراحی کرده است.

گلیوبلاستوما (GBM) شایع‌ترین و تهاجمی‌ترین نوع تومور بدخیم در سیستم عصبی مرکزی است.