نانوساختار های روی سطح بال پروانه ها، حسگر های شیمیایی حساسی هستند

نانوساختار های روی سطح بال پروانه ها، حسگر های شیمیایی حساسی هستند

به تازگی محققان مرکز تحقیقاتی GE Global Research که متعلق به شرکت جنرال الکتریک می باشد، اعلام کرده اند که نانوساختار های روی بال پروانه ها دارای خصوصیات نوری بسیار کارآمدی می باشند. این نانوساختارها به پروانه امکان می دهند تا بخارها را از یکدیگر تشخیص دهد. این یافته می تواند به طراحی حسگر های شیمیایی بسیار حساس برای کاربرد های مختلف تشخیص بخار کمک شایانی کند.

3845
فراخوان ارسال مدارک برای سومین جشنواره برترینهای فناوری نانو

فراخوان ارسال مدارک برای سومین جشنواره برترینهای فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر کشور در زمینه فناوری نانو، جمع آوری اطلاعات و فعالیت های انجام شده در این زمینه و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری سومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو نموده است.

3081
آشنایی با چند مرکز فعال در فناوری نانو

آشنایی با چند مرکز فعال در فناوری نانو

آشنایی با فعالیتهای فناوری نانو در:
شرکت پوششهای نانوساختار
شرکت نانوسیستم پارس
شرکت پیشگامان نانوآریا
شرکت فناوری بن یاخته
شرکت نوآوران کاتالیست
شرکت هوریکان
شرکت پاک فن گستر پاسارگاد
شرکت فرژن پویش
محور نانوکاوان نباء
مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
مرکز تحقیقات بیوفیزیک – بیوشیمی دانشگاه تهران
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه امیرکبیر
گروه پژوهشی فناوری نانو دانشگاه مالک اشتر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
شرکت تحقیقاتی ایده آفرین

3034
راه‌اندازی بخش رتبه‌بندی نهادهای مرتبط با فناوری‌نانو در سایت ستاد

راه‌اندازی بخش رتبه‌بندی نهادهای مرتبط با فناوری‌نانو در سایت ستاد

پیرو برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترینهای فناوری نانو در هفتم اسفند ماه ۱۳۸۶، بخش امتیازدهی و رتبه بندی نهادهای مرتبط با فناوری نانو در سایت ستاد راه اندازی شد.
در این بخش، امتیاز و رتبه افراد، موسسات پژوهشی، آزمایشگاه ها، رسانه ها و مراکز رشدی که در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب دستاورد و یا انجام فعالیتی در زمینه فناوری نانو شده اند، قابل مشاهده است.

1237
حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در بهمن ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۷ مورد مردود، ۲۵ مورد ناقص و ۱۰۹ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

3326
برترین‌های فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۸۵

برترین‌های فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۸۵

برترین افراد و نهادهای فناوری نانوی ایران معرفی شدند.
دومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری نانو، سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ با حضور معاون محترم علم و فناوری رئیس جمهور، مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تعداد زیادی از محققان این فناوری برگزار شد.
در این جشنواره، افراد و نهادها بر حسب کیفیت و حجم فعالیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شدند.

2478
حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در بهمن ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۶۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۹ مورد مردود، ۲۹ مورد ناقص و ۱۱۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

3797
تدریس دروس اختیاری فناوری نانو، از فهرست حمایت‌های تشویقی خارج شد

تدریس دروس اختیاری فناوری نانو، از فهرست حمایت‌های تشویقی خارج شد

طبق مصوبه کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد وی‍ژه توسع‍ه فناوری‌نانو، حمایت از تدریس دروس اختیاری فناوری‌نانو از فهرست حمایت‌های تشویقی این ستاد خارج شد. طبق این مصوبه دروسی که از نیمه دوم سال تحصیلی (بهمن ۱۳۸۶ به بعد) ارائه شود، شامل حمایت نخواهند شد.

870