کاهش دفعات تزریق داخل چشمی

کاهش دفعات تزریق داخل چشمی

به تازگی یک سامانه دارورسانی با رهایش طولانی برای داروی بواسیزوماب (اوستین) که در درمان ضایعات عروقی داخل چشم به کار می‌رود، در دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تهیه شده است که با مصرف آن می‌توان تعداد دفعات تزریق داخل چشمی این دارو را کاهش داد.

4967
کاهش محاسبات در تولید مدارات الکترونیکی

کاهش محاسبات در تولید مدارات الکترونیکی

پژوهشگران دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با همکاری محققان دانشگاه شهید بهشتی، بلوک‌های عملیاتی قابل برنامه‌ریزی را شبیه‌سازی کردند که می‌توانند نانوبرنامه‌های ریزمیدانی را با سرعت محاسبات بالا ارائه دهند.

2329