تولید انبوه و صنعتی گرافن بی‌نقص، رویای تجاری‌سازی آن را به واقعیت تبدیل می‌کند

تولید انبوه و صنعتی گرافن بی‌نقص، رویای تجاری‌سازی آن را به واقعیت تبدیل می‌کند

شرکت آواداین مدعی است که امکان تولید انبوه گرافن را در مقیاس‌های صنعتی داراست. کیفیت این گرافن‌ها بالا بوده و عاری از نقص هستند در نتیجه نیاز رو به افزایش بازار را پاسخ می‌دهند.

68