همکاری برای توسعه نانوجوهر مورداستفاده در صنعت مخابرات

همکاری برای توسعه نانوجوهر مورداستفاده در صنعت مخابرات

دو شرکت بریتانیایی و تایلندی همکاری مشترکی برای توسعه نانوجوهر به‌منظور استفاده در صنعت مخابرات آغاز کردند. قرار است در این پروژه جوهرهای رسانای استیلن بلک و جوهر گرافنی شفاف برای استفاده از فناوری‌های مخابراتی نظیر RFID و NFC توسعه داده شود.

230