1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نبرد حقوقی «غـول‌های تحقیقاتی جهان» بر سر فناوری اصـلاح ژن

دادگاهی در آمریکا، در دعوای حقوقی میان دانشگاه کالیفرنیا از یک سو و مؤسسه بورد (متعلق به دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست) از سوی دیگر، رأی به نفع مؤسسه بورد داد. پتنتی با موضوع اصلاح ژن با استفاده از فناوری CRISPR-Cas9 توسط مؤسسه بورد در USPTO ثبت شد که با اعتراض دانشگاه کالیفرنیا روبرو شد. ظاهرا دانشگاه کالیفرنیا کمی زودتر پتنتی با همین موضوع را برای ثبت به USPTO داده بود.

اخبار ایران
اخبار سایر نقاط جهان