نانوواکسن شخصی ضدسرطان در مسیر کارآزمایی بالینی

دو شرکت مرک و مادرنا قصد دارند با همکاری یکدیگر واکسنی را در کارآزمایی بالینی آزمایش کنند که برای درمان بیماری سرطان مناسب است. این واکسن که در آن از نانوذرات لیپیدی استفاده شده، به صورت شخصی و برای هر بیمار متناسب با شرایط و نوع تومور قابل تنظیم است.

شرکت مرک (Merck) و مادرنا (Moderna) در تلاش هستند تا مطالعه فاز III روی ترکیبی به نام Keytruda (Pembrolizumab) و واکسن ضدسرطان mRNA شخصی  را به عنوان درمان کمکی برای بیماران مبتلا به ملانومای پرخطر انجام دهند.

این شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند که این ترکیب را به مطالعات بعدی کارآزمایی بالینی ببرند و کارآزمایی تصادفی که در آن واکسن mRNA شخصی مادرنا، mRNA-4157/V940 ، به Keytruda شرکت مرک اضافه شود تا اثر آن روی کاهش خطر مرگ بیماران ملانوما بررسی شود.

کایل هولن گفت: «این روش برخلاف هر درمان دیگری است که امروزه وجود دارد. صحبت‌های زیادی در مورد داروهای شخصی بر اساس انواع خاص تومور وجود دارد، اما آنها هنوز برای جمعیت گسترده‌ای از بیماران مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این واکسن یک درمان فردی است که برای هر بیمار به صورت خاص ساخته شده است.»

هولن توضیح داد که روند ایجاد این واکسن‌های N-1 mRNA با توالی DNA تومور طبیعی آغاز می شود. بیماران تومور ملانومای خاص خود را دارند و نمونه های بافت طبیعی آنها با استفاده از توالی نسل بعدی پروفایل می‌شوند. این مرحله به مادرنا اجازه می دهد تا جهش‌های تومور بیماران را شناسایی کند. علاوه بر این، توالی‌های RNA بیماران، به آن اجازه می دهد تا پروتئین و RNA را از DNA تومور پیدا کند. این نتایج توالی DNA و RNA ، همراه با نتایج HLA، سپس به الگوریتمی تغذیه می شوند که مادرنا برای انتخاب نئوانتی‌ژن‌ها برای ایجاد بالاترین پاسخ ایمونولوژیک از آن استفاده می‌کند.

بعد از شناسایی نئوآنتی‌ژن‌های خاص بیمار مادرنا یک رشته mRNA را که با این نئوانتی‌ژن‌ها رمزگذاری شده است ایجاد می‌کند و آن را به نانوذرات چربی تزریقی می‌کند، که از طریق تزریق عضلانی مشابه سایر موارد به بیمار منتقل می‌شود.‌ کل فرآیند، از بیوپسی بافت تا تزریق درمانی واکسن به بیمار، حدود شش هفته طول می کشد.