اختصاص روز ششم تریبون نانو و صنعت به صنایع حوزه نانو مواد و انرژی

روز ششم تریبون نانو و صنعت، به صنایع حوزه نانو مواد و انرژی اختصاص دارد که در آن ده سخنرانی مهم توسط پیشروان صنعتی ارائه خواهد شد.

تریبون نانو و صنعت روز ۵ شنبه ۱۱ اسفند ماه به ایستگاه ششم خود می‌رسد که در آن ده سخنرانی در حوزه نانو مواد و  انرژی ارائه می‌شود. تولید و کاربرد نانوجاذب‌های گاز H2S از گاز طبیعی در غلظت‌های پایین، تولید و کاربرد انواع رطوبت‌گیر نانو پایه سیلیکونی، ساخت فیومدسیلیکا نانوساختار در مقیاس صنعتی، تولید و کاربرد نانومواد پیشرفته کربنی در محصولات مختلف، کاربردهای نانو اکسید روی در صنایع، عایق‌های گرم و کرایوژنیک بلنکت آیروژل نانو متخلخل، نانوذرات و کاربردهای آن در مواد الکترونیکی، نانوکلی و کاربرد آن در کاهش نفوذپذیری کامپوزیت‌های پلیمری و تولید و کاربرد انواع سیلیکات­‌های مختلف موضوعات مورد بحث امروز خواهد بود.

پنجشنبه ۱۱ اسفند (روز ششم)

 (صنایع حوزه نانو مواد و انرژی)

ساعت ارائه سرفصل ارائه‌دهنده
۹:۰۰-۹:۳۰ تجاری ­سازی و توسعه کاربرد نانومواد «مهندس مرتضی فلاحتی»

(مدیر توسعه کسب و کار حوزه نانومواد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)

۹:۳۰-۱۰:۰۰ تولید و کاربرد نانوجاذب­های گاز H۲S از گاز طبیعی در غلظت­های پایین «دکتر محمدپارسا سهرابی»

(بنیانگذار شرکت دانش ­بنیان پترو پالا توس)

۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ تولید و کاربرد انواع رطوبت­ گیر نانو پایه سیلیکونی «دکتر صادق صادق­زاده»

(مدیرعامل شرکت اکسیر سلامت ماهان)

۱۱:۰۰-۱۱:۳۰ ساخت فیومدسیلیکا نانوساختار در مقیاس صنعتی «مهندس حمیدرضا شمس»

(مدیرعامل شرکت دانش ­بنیان نانو جاذب­های پیشرفته نوین)

۱۱:۳۰-۱۲:۰۰ تولید و کاربرد نانومواد پیشرفته کربنی در محصولات مختلف «دکتر اشکان شمالی»

(مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان شیمی صنعت رشد سهند)

۱۳:۰۰-۱۳:۳۰ کاربردهای نانو اکسید روی در صنایع «مهندس رضا روغنی زادگان»

(مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان نانو مواد گستران پارس)

۱۳:۳۰-۱۴:۰۰ عایق­های گرم و کرایوژنیک بلنکت آیروژل نانو متخلخل «دکتر حسن برگزین»

(مدیرعامل شرکت پاکان آتیه نانو دانش)

۱۴:۳۰-۱۵:۰۰ نانوذرات و کاربردهای آن در مواد الکترونیکی «دکتر ابراهیم اکبرزاده»

(مدیرعامل شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا)

۱۵:۰۰-۱۵:۳۰ نانوکلی و کاربرد آن

در کاهش نفوذپذیری کامپوزیت ­های پلیمری

«دکتر الهه اسماعیلی»

(نائب رئیس شرکت دانش ­بنیان نانو پارمین خاوران)

۱۵:۳۰-۱۶:۰۰ تولید و کاربرد انواع سیلیکات­‌های مختلف «دکتر خلیل بیکی»

(مدیرعامل شرکت بهین نانو ذرات پارس)