همکاری دو شرکت برای تسریع و تسهیل توالی‌یابی رشته‌های بلند DNA

گروه تیکان (TECAN Group) و شرکت آکسفورد نانوپور تکنولوژیز (Axford Nanopore Technologies) از همکاری مشترک خود به منظور ساده‌تر کردن فرآیند توالی‌یابی با نانوحفره خبر دادند. این دو شرکت به دنبال تکمیل کتابخانه‌ای هستند تا با استفاده از آن بتوان گردش کار توالی‌یابی را تسریع کرد.

برای توالی‌یابی از کیت شرکت آکسفورد نانوپور (LSK114) و ابزار توالی‌یابی نسل بعدی DreamPrep® شرکت تیکان استفاده می‌شود. پروتکل LSK114 امکان توالی هر قطعه DNA را فراهم می‌کند، که می‌تواند از DNA با طول‌های مختلف، از ۲۰۰ جفت باز تا بیش از ۱۰۰kb یا حتی در مقیاس MB توالی‌سنجی کند. این نتایج یک پیشرفت بزرگ در سیستم‌عامل و پروتکل‌های توالی سنتی است که فقط می‌توانند قطعات کوتاه را به طور معمول در محدوده ۳۰۰ تا ۶۰۰ جفت باز توالی‌یابی کنند.

برای تولید بینش جامع‌تر در مورد ژنوم که اغلب حاوی متیلاسیون، الگوهای تکراری توالی‌ها است، توالی‌یابی قطعات طولانی DNA مفید است. با ایجاد کتابخانه خودکار از قطعات کوتاه و/یا طولانی و بازده زیاد داده‌های ژنومی، شناسایی و ایجاد یک نقشه جامع از تغییرات ژنتیکی امکان‌پذیر می‌شود.

همکاری بین گروه تیکان و شرکت آکسفورد نانوپور تکنولوژیز می‌تواند این خلاء فناوری را پر کند. تجهیزات گروه تیکان با تمام دستگاه‌های آکسفورد نانوپور سازگار هستند، بنابراین این امکان را فراهم می‌کند تا دسترسی زیادی به توالی دقیق، سریع برای ژنومیک انسانی و سایر مجموعه داده‌های بزرگتر فراهم شود.

اولین نسل توالی‌یابی در دهه ۱۹۷۰ معرفی شد که فقط می‌توانست یک قطعه DNA را در یک زمان توالی‌یابی کند. توالی‌یابی ژنوم نسل دوم و سوم به روش‌هایی اطلاق می‌شود که امکان توالی چند قطعه DNA را به‌طور هم‌زمان فراهم می‌کند. توالی‌یابی نسل بعدی Illumina با رمزگشایی هم‌زمان میلیون‌ها قطعه DNA از مجموعه‌ای از مواد ژنتیکی، انقلابی در توالی‌یابی ایجاد کرده است. در دو دهه گذشته، اصلاحات متعددی در توالی‌یابی DNA امکان تعیین اولین توالی ژنوم انسان را فراهم کرده و این روش را هزاران بار ارزان‌تر و سریع‌تر کرده و اجازه می‌دهد تا در حوزه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. اکسفورد نانوپور یکی از موفق‌ترین شرکت‌هایی است که به دنبال توالی‌یابی طولانی است. این شرکت برای این کار از نانوحفره استفاده می‌کند.