نتایج اولیه آزمایش روی یک واکسن نانویی ضدایدز موفقیت‌آمیز بود

محققان در طول آزمایش بالینی روی افرادی که به آنها واکسن ضد HIV تزریق شده بود، پاسخ‌های قوی سلول T را مشاهده کردند. در این واکسن‌ها از نانوذرات خودآرا استفاده شده بود.

دکتر جولی مک الرات از بخش واکسن و عفونت مرکز تحقیقات فردهاچ می‌گوید: «ما کاملاً تحت تأثیر قرار گرفتیم که این کاندیدای واکسن تقریباً در تمام شرکت‌کنندگان آزمایشی که واکسن را دریافت کردند، چنین پاسخ جدی سلول T ایجاد کرده است.»

وی افزود: «این نتایج، پتانسیل این رویکرد تولید واکسن را برجسته می‌کند، واکسنی که حاوی نانوذرات HIV-1 بوده و برای القاء کمک به سلول T بحرانی مورد نیاز برای افزایش آنتی‌بادی‌ها به سمت مسیر خنثی سازی گسترده HIV استفاده می‌شود.»

این آزمایش نه تنها پاسخ‌های قوی سلول T CD4 را در برابر ویروس نشان داد، بلکه اپی‌توپ‌های سلول T را شناسایی کرد و چندین اپی‌توپ به طور گسترده ایمونوژنیک که ممکن است برای توسعه تقویت‌کننده‌ها و سایر واکسن‌ها مفید باشد، را نیز پیدا کرد.

کارآزمایی فاز I ایمنی و اثربخشی واکسن HIV نانوذرات در داوطلبان بزرگسالان سالم بدون HIV را ارزیابی کرد. ۴۸ نفر ثبت‌نام‌کننده وجود داشتند.

نتایج نشان داد که سلول‌های یاور فولیکولی غدد لنفاوی GC T پس از واکسیناسیون در مقایسه با دارونما افزایش یافته است. پروتئین لومازین سنتاز، مورد نیاز برای خودآرایی ذرات، همچنین پاسخ‌های سلول T را القا می‌کند که می‌تواند کمک مضاعفی برای تقویت اثربخشی واکسیناسیون فراهم کند. سلول‌های CD4 T اختصاصی واکسن، چند منظوره بوده و فنوتیپ های متنوعی داشتند. سلول‌های CD8 T اختصاصی Lumsyn بسیار چند منظوره بودند و فنوتیپ حافظه عمدتاً مؤثر داشتند. پاسخ سلولT    CD4توسط اپی توپ های ایمنی با محدودیت HLA متنوع و آشکار هدایت شد.

به گفته دکتر مک الرات، مطالعات قبلی توانایی خنثی کردن تقریبا ۹۰ درصد از سویه های HIV را نشان داده‌اند. این مطالعه با همکاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس، مرکز آنتی‌بادی خنثی‌کننده IAVI ؛ انستیتوی ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی؛ و موسسه راگون MGH ،MIT و هاروارد برای کشف واکسن ایدز تأمین مالی شده است.