راه‌اندازی آزمایشگاه تحقیقات نانو در سوریه با تجهیزات ایرانی

اولین آزمایشگاه فناوری‌نانو در کشور سوریه با همکاری ستاد توسعه فناوری‌ نانو راه‌اندازی شد. در این آزمایشگاه ۸ تجهیز نانویی ایرانی نصب و راه‌اندازی شده است.

تجهیزات این آزمایشگاه در «المرکز الوطنی للمتمیزین»، در قالب یک مناقصه که توسط وزارت علوم سوریه برگزار شد، تامین شده است. پس از برنده شدن طرف ایرانی در این مناقصه که در اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، ۸ دستگاه از تجهیزات نانویی ایرانی در آبان‌‌ماه سال گذشته در این آزمایشگاه نصب و راه‌اندازی شد و آذرماه نیز آموزش توسط شرکت‌های ایرانی به اساتید سوری برای استفاده از این تجهیزات نانویی داده شد.

مشاهده ویدئو مربوط به این آزمایشگاه