اعطا‌ء حمایتی برای بررسی عملکرد نانورنگ‌دانه‌ها در صنعت هوافضا

شرکت زنتک (Zentek) از حمایت مالی دولت کانادا برای تحقیق و توسعه این شرکت به منظور آزمایش نانو رنگدانه‌های ZenARMOR خبر داد. این حمایت توسط مرکز رهیافت‌های نوآورانه کانادا برای بررسی این رنگ‌دانه‌ها با گرید نظامی در نظر گرفته شده است. این رنگ‌دانه‌های عاری از کرومات، قرار است برای حفاظت در برابر خوردگی استفاده شوند.

شرکت زنتک فناوری ™ ZenARMOR را توسعه داده است که عملکرد برتر، خواص خودترمیمی و مزیت بالقوه زیست محیطی را برای صنایع به دنبال دارد.

این آزمایش تحت نظارت دکتر چی یانگ و دکتر ناینگ سانگ، از افسران تحقیقاتی مرکز فناوری‌های ساخت هوافضای مرکز تحقیقات هوافضای شورای ملی کانادا (NRC) انجام خواهد شد.

اهداف این آزمون عبارتند از تأیید ZenARMOR™ مطابق با استانداردهای هوانوردی، بهینه‌سازی غلظت ZenARMOR™ در سیستم‌های رنگ هوایی و بررسی حفاظت در برابر خوردگی ZenARMOR™ در مقایسه با سیستم رنگ مبتنی بر کرومات است.

گرگ فنتون مدیر عامل زنتک می‌گوید: «ما خوشحالیم که توسط شرکاء خود در شورای تحقیقات ملی کانادا برای این ISC-TS انتخاب شدیم، معتقدیم که این انتخاب گام مهمی در ادامه اثبات کارایی فناوری ZenARMOR™ ما در رنگ‌های محافظ در برابر خوردگی است. این حوزه به دلیل هزینه بالای خوردگی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این حمایت مالی، تعهد دولت کانادا به همکاری با شرکت‌های نوآور داخلی برای کمک به رفع این چالش‌ها را تایید می‌کند. مهمتر از همه، ما این حمایت را به عنوان یک پیشروی بالقوه برای تجاری‌سازی فناوری خود نه تنها در داخل کانادا، بلکه با سایر طرف‌های ذینفع می‌دانیم.»

پیش از این، این نانوپوشش در یک سیستم اپوکسی مورد آزمایش قرار گرفت که پس از آزمایش اسپری نمک ASTM B-117 نتایج قابل قبولی به دست آمده است. با افزودن دوز بسیار کم ™ ZenARMOR، آزمایش مقاومت در برابر خوردگی عالی را بدون تاول یا هرگونه نشانه خوردگی بعد از ۱۵۰۰ ساعت نشان داد. همان اپوکسی در حالی که فاقد این نانوپوشش بوده بعد از هزار ساعت قرار گرفتن در معرض محلول نمکی شروع به تخریب کرده است.