تشخیص همزمان ۱۰ آنتی‌بیوتیک در محصولات آبزی با دقت بالا

محققان نشان دادند که با استفاده از نانولوله‌ها و به کارگیری آن در کروماتوگرافی و طیف‌سنجی جرمی، می‌توان با دقت و صحت بالا باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزید را در محصولات آبزی مشخص کرد.

محققان برای تعیین همزمان ۱۰ آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید در محصولات آبزی، یک روش کروماتوگرافی مایع با فشار فوق بالا (UHPLC) را ارائه کرده‌اند که با دستگاه طیف‌سنجی جرمی جفت شده است.

این روش می‌تواند با موفقیت با استفاده از طیف سنجی جرمی ترکیب شده با کروماتوگرافی با کارایی فوق العاده بالا، همزمان ۱۰ آنتی بیوتیک مختلف آمینوگلیکوزید را در محصولات خوراکی آبزی تعیین کند. این مطالعه، به رهبری لی پی‌پی انجام شده و نتایج آن در نشریه ساینس به چاپ رسیده است. در این مقاله محققان از نانولوله‌های کربنی چند جداره و کروماتوگرافی مایع تبادل یون با حالت مختلط استفاده کردند تا به تجزیه و تحلیل دقیق و کارآمد باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیک برسد.

در این روش، نمونه‌ها با استفاده از محلول بافر دی هیدروژن فسفات پتاسیم استخراج  شد و متعاقباً به pH خنثی رسید. سپس از یک کارتریج نانولوله کربنی چند جداره برای استخراج نیمی از نمونه استفاده شد. ترکیبات هدف بر روی یک ستون تبادل یون حالت مختلط از هم جدا شدند و با استفاده از طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فرآیند شناسایی انجام شد.

این روش توسعه یافته یک روند خطی عالی را نشان می‌دهد که ضریب همبستگی آن از ۰٫۹۹۹ بالاتر بود. حد تشخیص نئومایسین ۵٫۰ میکروگرم بر کیلوگرم تعیین شد، در حالی که حد کمی آن ۱۰٫۰ میکروگرم بر کیلوگرم بود. برای Hygromycin B و Apramycin به ترتیب محدودیت تشخیص ۲٫۰ میکروگرم بر کیلوگرم و ۵٫۰ میکروگرم بر کیلوگرم را به ترتیب نشان دادند و هفت نوع باقیمانده آمینوگلیکوزیدها محدودیت‌های تشخیص ۱٫۰ میکروگرم بر کیلوگرم و محدودیت‌های تعیین شده ۲٫۰ میکروگرم بر کیلوگرم را داشتند. میانگین بهبودی از ۷۵٫۸ ٪ تا ۱۰۷٫۲ ٪ بود و تکرارپذیری درصدی بین ۳٫۸ ٪ تا ۵ /۱۲ ٪ نشان داد.

این روش تازه توسعه یافته مزیت‌های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل سریع، جداسازی مناسب و پیک‌های تیز را ارائه می‌دهد. این روش از دقت و صحت بالایی برخوردار بوده و آن را برای تعیین همزمان آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزید در محصولات آبزی مناسب می‌کند. این روش، با تشخیص قابل اعتماد و کمی‌سازی داده‌های مربوط به باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها، به اطمینان بخشی ایمنی و کیفیت محصولات آبزی خوراکی از نظر آلودگی آنتی‌بیوتیکی کمک می‌کند.