فراخوان برنامه شتاب‌دهی به پژوهش‌های علوم و فناوری‌های کوانتومی تمدید شد

برنامه شتاب‌دهی به پژوهش‌های کوانتوم در «بنیاد ملی علم ایران» به منظور تشویق پژوهشگران داخلی تدوین شده است و متقاضیان از ۱۵ خرداد ماه تا ۳۱ تیرماه برای شرکت در این فراخوان فرصت داشتند. با توجه به استقبال متقاضیان این فراخوان تا ۱۵ مردادماه تمدید شد.

یکی از مهم‌ترین فناوری‌های آینده‌ساز در قرن حاضر، فناوری‌های کوانتومی است. تا به حال بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار در بخش دولتی و بیشتر از ۵ میلیارد دلار در بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری شده که با سرعت نیز در حال افزایش است. این فناوری‌ها به ۳ بخش کامپیوتر و شبیه‌سازی کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، و حسگر‌های کوانتومی تقسیم‌بندی می‌شوند.

از آنجا که مسیر‌های ساخت کامپیوتر کوانتومی، طولانی و متعدد و مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است، به منظور کسب آمادگی کشور در این زمینه شروع فعالیت در برخی فناوری‌های کوانتومی مانند حوزه‌های ارتباطات و حسگر‌های کوانتومی، می‌تواند ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌های عمیق‌تر کشور در این حوزه را فراهم نماید.

برنامه شتاب دهی به پژوهش‌های کوانتوم در «بنیاد ملی علم ایران» با این رویکرد و به منظور تشویق پژوهشگران داخلی، با کمک «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» و «ستاد اپتیک و کوانتوم» تدوین شده است.

جزئیات 👇

https://insf.org/fa/news/410