فراخوان مشارکت در تدوین استاندارد بین‌المللی در حوزه فناوری نانو

یکی از الزامات تجاری سازی فناوری نانو و ورود به بازارهای جهانی، اخذ استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و همچنین مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی و پروتکل‌های جهانی است. کشورها با مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی می‌توانند اولویت‌های ملی خود را در سطح جهانی مطرح کرده و با تدوین استاندارد برای محصولات خود ضمن ایجاد بازار بین‌المللی از منافع ملی خود در سطح بین‌المللی دفاع کنند

یکی از برنامه‌های ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو کمک به تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو با توجه به الویت‌های کشور است. این ستاد با استفاده از توان ملی و ظرفیت متخصصین، اساتید و فناوران داخل کشور تاکنون توانسته است ۱۰ استاندارد بین‌المللی را تدوین کند، این استانداردها در موضوعاتی مانند نانوذرات، نانوالیاف، بسته‌بندی‌های مواد غذایی، منسوجات آنتی‌باکتریال، نانوپوشش‌ها و … تدوین شده است.

در همین رابطه، اقدام به برگزاری فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری نانو کرده است. لذا از افراد واجد شرایط شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، فناوران و صاحبان کسب و کارها دعوت می‌شود، با توجه به اولویت‌های تعیین شده ذیل، موضوعات پیشنهادی تدوین استاندارد خود را در قالب فرم مورد نظر  به این ستاد ارسال نمایند. طرح‌های واجد شرایط و تایید شده توسط داوران، مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار می‌گیرند.

مهلت ارسال درخواست‌ها تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ می‌باشد.

موضوعات اولویت‌دار برای مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی:

  • نانو غشاءها در تصفیه آب
  • نانوحسگرها با کاربرد در حوزه سلامت
  • نانوپوشش‌های ضدخوردگی
  • نانوپوشش‌های سخت
  • رنگ‌های عایق حرارت
  • نانولیپوزوم ها و نانوکپسول ها در کاربرد دارو رسانی
  • نانوحباب‌ها با کاربرد در تصفیه آب و پساب

برای آگاهی از نحوه ارسال درخواست و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.