فراخوان مشارکت در تدوین استاندارد بین‌المللی در حوزه فناوری نانو

یکی از الزامات تجاری سازی فناوری نانو و ورود به بازارهای جهانی، اخذ استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و همچنین مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی و پروتکل‌های جهانی است. کشورها با مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی می‌توانند اولویت‌های ملی خود را در سطح جهانی مطرح کرده و با تدوین استاندارد برای محصولات خود ضمن ایجاد بازار بین‌المللی از منافع ملی خود در سطح بین‌المللی دفاع کنند

یکی از برنامه‌های ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو کمک به تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو با توجه به الویت‌های کشور است. این ستاد با استفاده از توان ملی و ظرفیت متخصصین، اساتید و فناوران داخل کشور تاکنون توانسته است ۱۰ استاندارد بین‌المللی را تدوین کند، این استانداردها در موضوعاتی مانند نانوذرات، نانوالیاف، بسته‌بندی‌های مواد غذایی، منسوجات آنتی‌باکتریال، نانوپوشش‌ها و … تدوین شده است.

در همین رابطه، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو اقدام به برگزاری فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری نانو کرده است. لذا از افراد واجد شرایط شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، فناوران و صاحبان کسب و کارها دعوت می‌شود، با توجه به اولویت‌های تعیین شده ذیل، موضوعات پیشنهادی تدوین استاندارد خود را در قالب فرم مورد نظر  به این ستاد ارسال نمایند. طرح‌های واجد شرایط و تایید شده توسط داوران، مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار می‌گیرند.

مهلت ارسال درخواست‌ها تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ می‌باشد.

موضوعات اولویت‌دار برای مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی:

  • نانو غشاءها در تصفیه آب
  • نانوحسگرها با کاربرد در حوزه سلامت
  • نانوپوشش‌های ضدخوردگی
  • نانوپوشش‌های سخت
  • رنگ‌های عایق حرارت
  • نانولیپوزوم ها و نانوکپسول ها در کاربرد دارو رسانی
  • نانوحباب‌ها با کاربرد در تصفیه آب و پساب

برای آگاهی از نحوه ارسال درخواست و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.