اسامی راه‌یافتگان به مرحله سوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو

۳۰ داوطلب برتر مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی راه‌یافته به مرحله سوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو مشخص شدند.

با برگزاری مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو که به صورت حضوری در ۲۲ حوزه آزمون در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲در سراسر کشور برگزار شد، کارنامه شرکت‌کنندگان آزمون مرحله دوم در تاریخ ۱۰ مردادماه بر روی بستر وبگاه آموزش فناوری نانو قرار گرفت. با در نظر گرفتن مدت دو روزه جهت اعلام اعتراض به نتایج آزمون و بررسی اعتراضات صورت‌گرفته، نفرات برتر جهت راه‌یابی به مرحله سوم مسابقه که ۱۵ نفر از مقطع کارشناسی و ۱۵ نفر از مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند، مشخص شد.

مرحله سوم مسابقه ملی فناوری نانو به صورت عملی از تاریخ ۶ تا ۱۰ شهریور سال‌جاری برگزار خواهد شد.

شایان ذکر آزمون توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو همزمان با مرحله دوم مسابقه ملی نانو برگزار شد. اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله مصاحبه توانمندی تدریس در شهریور ماه ۱۴۰۲  پس از برگزاری مرحله سوم مسابقه ملی فناوری نانو انتشار خواهد یافت.