فراخوان| شناسایی و اولویت بخشی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام میکروالکترونیک

برنامه ملی میکروالکترونیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح‌های نیمه‌تمامی که نتایج رو به پیشرفت داشته‌اند، حمایت می‌کند.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری در نظر دارد در راستای راه‌اندازی مرکز ملی پیشران میکروالکترونیک از طرح‌های ساخت تراشه حمایت ویژه نماید و آن‌ها را در اولویت خود برای تکمیل فرآیند طراحی تا نمونه‌سازی تولیدی قرار دهد.

قابل ذکر است که این حمایت برای طرح‌هایی است با اولویت گلوگاهی و راهبردی که حداقل دو بار نمونه‌سازی شده‌اند و نتایج قابل تأیید و رو به پیشرفت داشته‌اند.

در راستای حمایت از تولید دانش‌بنیان میکروالکترونیک، در صورت وجود ضمانت خرید عمده از بهره‌برداران معتبر، هزینه ساخت ماسک ست توسط معاونت حمایت خواهد شد.

از متقاضیان دعوت می شود، از ۲۱ مردادماه تا ۳۱ شهریور، ضمن ثبت‌نام در این فراخوان در سایت خدمت معاونت علمی، پروپوزال طراحی، اسناد آخرین وضعیت نمونه‌سازی و نتایج تست‌های انجام شده و اسناد مرتبط با نیاز بهره‌بردار را به صورت محرمانه به دبیرخانه محرمانه معاونت علمی خطاب به برنامه ملی میکروالکترونیک و ایمیل micro@isti.ir ارسال کنند.