تولید و بررسی پوشش ضد الکتریسیته ساکن بر پایه اکسید گرافن

محققان پس از تولید نوعی کامپوزیت حاوی اکسیدگرافن، برخی خواص آن را نظیر قابلیت ضدالکتریسیته ساکن، استحکام و چسبندگی آن را بررسی کردند.

نتایج یک مطالعه جدید، روش ساده‌ای را برای تهیه پوشش‌های ضد اشعه ماوراء بنفش با مقاومت چسبندگی بهبود یافته بر اساس اکسید گرافن (GO) ارائه می‌کند.

همچنین مشخص شده است که استحکام چسبندگی پوشش‌های پخت شده به فولاد نرم به طور قابل توجهی بالاتر از پوشش اپوکسی آکریلات بکر است.

در این پروژه، اپوکسی اکریلات (EA) به عنوان یک ماتریس قابل پخت با اشعه ماوراء بنفش انتخاب شد و نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده از طریق پراکندگی با واسطه حلال در رزین پخش شدند. در طول فرآیند تابش با اشعه فرابنفش، اتصال متقابل رزین قابل پخت و نانوپلاکت‌های اکسید گرافن انجام می‌شود. در این پروژه، اثر شدت UV و غلظت اکسید گرافن بر سینتیک پخت نانوکامپوزیت و احیاء نانوپلاکت‌های اکسید گرافن مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان می‌دهد که واکنش‌های پخت توسط نانوذرات اکسید گرافن تا حدی (بسته به شدت UV) مختل می‌شود. یافته‌های آنها همچنین نشان می‌دهد که مقاومت الکتریکی نانوکامپوزیت‌های EA/GO با اشعه ماوراء بنفش در طول فرآیند پخت UV کاهش می‌یابد. استحکام چسبندگی پوشش‌های EA/GO پخته شده به فولاد ملایم نیز به طور قابل‌توجهی بالاتر از پوشش EA است.

نتایج این مطالعه در Progress in Organic Coatings، جلد ۱۸۲، سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده است.