تشخیص تب دانگی نیاز به آزمایشگاه پیشرفته نخواهد داشت

شرکت مای‌لب دیسکاوری سلوشنز (Mylab Discovery Solutions) موفق به توسعه تست‌های تشخیصی شده که می‌تواند عفونت تب دنگی را تشخیص دهد. این بیماری ویروسی توسط نوعی پشه انتقال پیدا می‌کند.

مای‌لب دیسکاوری دو آزمون تشخیص بر بالین (point-of-care) را برای تشخیص عفونت دنگی ارائه کرده است که یکی از آنها تست تشخیص سریع با طلا و دیگری تست سنجش لومینسانس خشک با دقت بالا است. این آزمایش‌ها می‌توانند به تعیین مرحله و پیشرفت عفونت کمک کنند. نکته جالب توجه در این تست‌ها این است که این آزمایش‌ها به ۱۵-۲۰ دقیقه زمان نیاز داشته و بی‌نیاز ازتجهیزات آزمایشگاهی خاص است.

این آزمایش‌ها را می‌توان در مناطق با منابع محدود برای پشتیبانی از برنامه‌های غربالگری تب دانگ استفاده کرد. هاسموخ راوال، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر عامل مای‌لب دیسکاوری سلوشنز، گفت: «این تست‌های سریع تشخیص بر بالین، ابزارهای دقیق و کارآمدی را برای تشخیص به موقع به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهند و در نهایت به مدیریت موثر بیماری کمک می‌کنند.»

این آزمایش‌ها بین آنتی‌بادی‌های IgM و IgG تمایز قائل می‌شوند. در مورد عفونت اولیه دنگی، سطوح قابل تشخیص آنتی‌بادی IgM در روز سوم پس از عفونت ظاهر می‌شود و به‌طور کلی برای ۲-۶ ماه باقی می‌ماند. به دنبال IgM، آنتی‌بادی‌های IgG دنگی در حدود روز هفتم تب در طول عفونت اولیه ظاهر می‌شوند و برای مدت طولانی باقی می‌مانند و ممکن است برای سال‌ها باقی بمانند.