ایران و اندونزی برای آموزش و توسعه صنعتی در حوزه نانو تفاهم‌نامه امضا کردند

تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز ملی پژوهش و نوآوری جمهوری اندونزی و ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش فناوری نانو و توسعه پژوهشی و صنعتی مبتنی بر منابع مشترک و دوجانبه به منظور همکاری در توسعه علم و فناوری نانو در حوزه‌ها و کاربردهای مختلف منعقد شد.

زمینه‌های همکاری طرفین، حوزه‌هایی نظیر نانوپزشکی، آب، کشاورزی، مواد و کامپوزیت‌های پلیمری، پوشش، نانوالیاف، دستگاه‌های کوانتومی و نوری، انرژی، محیط زیست، معدن و متالورژی است.

این همکاری در قالب ظرفیت‌سازی آموزش، ترویج و حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی، تبادل فناور و سرمایه‌گذاری خواهد بود.