بکارگیری همه ابزارهای کشور در تجاری‌سازی فناوری گام دوم مسیر توسعه نانو است

سید محسن دهنوی عضو هیت رییسه مجلس شورای اسلامی امروز درحاشیه مراسم آغاز بکار چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو با اشاره به افتخارات این حوزه گفت: ما در حوزه تولید علم نانو در دنیا تا پایان سال ۲۰۲۲ رتبه چهارم را داشتیم و الان نیز بین رتبه چهارم و پنجم دنیا هستیم، درست است که هنوز برای کاربردی کردن این دانش ما باید مسیر زیادی را طی کنیم، اما این دستاوردها جای افتخار دارد.

در این مسیر گام اول تولید علم بود که به خوبی طی شده است، گام دوم این است که همه ابزارهای کشور باید در خدمت تجاری وکاربردی شدن این فناوری قرار گیرد.

ما نمی‌توانیم از دانشگاه و پژوهشگر این انتظار را داشته باشیم که کل این مسیر را تنهایی طی کند، اتفاقی که در کشور افتاده است اینکه جوانان ما، نخبگان و دانشگاه‌های ما نقششان را ایفا کردند، لذا ما در تولید علم رتبه خوبی داریم اما در دیگر ساختارها مانند ساختار اقتصادی، شبکه بانکی، نظام تامین مالی، ساختار صنعت و تولید باید نقش خود را ایفا کنند تا علم تجاری و کاربردی شود تا در زندگی مردم و اقتصاد مردم نقش خود را ایفا کند.

وی گفت: برنامه‌ای که الان و در دوره جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ودر دولت جدید با تغییر عنوان معاونت علمی وجود دارد اینکه قرار است دانش تبدیل به اقتصاد شود و آورده اقتصادی برای مردم داشته باشد، این امر چیزی است که تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و مجلس است.

ما نیز در مجلس با قانون جهش تولید دانش‌بنیان سعی کردیم ریل و مسیر را برای دولت باز کنیم، باید همه تلاش کنیم، باید همه کمک کنیم ساختارها و زیر ساخت‌های کشور به کمک تجاری‌سازی این علم انباشته شده بیایند ضمن ارزش نهادند به علمی که تولید شده است.

ما اول باید جایگاه خود را در علم تثبیت کنیم، نباید به‌هیچ عنوان جایگاه ما دچار خدشه شود در عین حال علمی که تولید شده است را کاربردی و تجاری کنیم.