تولید سلول‌های اتمی توسط یک شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان حسگرسازان نوگستر توانسته با دانش فنی خود سلول اتمی تولید کند.

به گزارش ستاد نانو، ندا روستایی پژوهشگر پسادکترا از دانشگاه شهید بهشتی عضو شرکت دانش‌بنیان حسگرسازان نوگستر در خصوص این محصول گفت: سلول اتمی تولید شده از جنس شیشه است که داخل آن بخار اتم روبدیوم است، که برای اولین بار در ایران همکاران ما توانستند آن را تولید کنند.

وی ادامه داد: این محصول در مقایسه بانمونه خارجی از قیمت پایینی برخوردار است و می‌توان در هندسه‌های مختلف تولید کرد.

وی گفت: کاربرد این محصول در مغز نگارها، اندازه‌گیری میدان مغناطیسی مغز و ساعت اتمی، در پروژه‌های اتمی و کوانتونی استفاده می‌شود.

وی گفت: گذارهای این محصول اندازه‌گیری شده است و برای اولین بار با کیفیت عالی در کشور تولید شده ،در حال حاضر این محصول تجاری‌سازی شده و با توجه به اینکه در صنعت کوانتومی کشور بسیار پرکاربرد است، تولید و عرضه شده است.

وی گفت: دانشگاه تهران و دانشگاه شریف از جمله خریداران این محصول به‌دلیل قیمت پایین آن نسبت به نمونه خارجی بودند.

چهاردهمین نمایشگاه نانو از ۱۳تا۱۶ آبان ماه در محل نمایشگاه تهران برگزار شد که امسال برخی از محصولات کوانتوم و اپتیک نیز در آن ارایه شد.