نتیجه تحقیقات استاد دانشگاه شریف با موضوع نانو، روی جلد معتبرترین مجله رشته شیمی تجزیه در جهان

طرح روی جلد شماره اخیر مجله Analytical Chemistry متعلق به انجمن شیمی آمریکا که معتبرترین ژورنال شیمی تجزیه است به مقاله گروه تحقیقاتی دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد استاد دانشکده شیمی، اختصاص یافت.

 تیم تحقیقاتی دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد، استاد دانشکده شیمی، با  معرفی روشی جدید خوردگی برای نانومیله‌های پلاسمونی طلا به‌عنوان کلاس جدیدی از کروموفورها، روش رنگ‌سنجی نوینی برای شناسایی و کمی‌سازی ۲۰  آمینو اسید طبیعی با تلفیقی از خواص نوری منحصر به‌فرد نانومیله‌های پلاسمونی طلا و تکنیک‌های هوش مصنوعی (یادگیری ماشین) ارائه دادند و نتایج این پژوهش در مجله Analytical Chemistry به چاپ رسید و با تصمیم هیئت تحریریه مجله، به‌عنوان طرح روی جلد شماره اخیر انتخاب شد.

نتایج این کار تحقیقاتی بخشی از رساله افسانه اورجی دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشکده شیمی و با همکاری مهدی قمصری دانشجوی کارشناسی ارشد است.

گفتنی است نشریه Analytical Chemistry جزو انتشارات انجمن شیمی آمریکا و معتبرترین مجله شیمی تجزیه در جهان با ضریب تأثیر ۸ و شاخص اچ ۳۵۶ است.

 لینک دسترسی به مقاله

لینک دسترسی به طرح روی جلد