نانوپهبادها به سلول سرطانی حمله‌ور می‌شوند!

نانوپهبادها به سلول سرطانی حمله‌ور می‌شوند!

محققان با کمک فناوری‌نانو، پهبادهایی ساختند که وارد بدن شده و می‌تواند به صورت انتخابی سلول‌های سرطانی را از بین ببرد.

مطالعه‌ای که توسط سبیونگ کانگ و سونگ هو پارک از دپارتمان علوم زیستی در موسسه ملی علوم و فناوری اولسان (UNIST) انجام شده، از پیشرفت قابل توجهی در درمان سرطان پرده بر می‌دارد. این تیم تحقیقاتی با موفقیت  نانوپهپادیی برای درگیری کردن سلول‌های لنفاوی در مقابله با سرطان، ساختند که قادر به هدف‌گیری انتخابی و از بین بردن سلول‌های سرطانی هستند و راه‌حلی بالقوه برای انواع غیرقابل درمان سرطان‌ها است.

سلول‌های لنفاوی که به سلول‌های کشنده طبیعی (NK) معروف هستند، نقش حیاتی در پاسخ ایمنی بدن در برابر سرطان دارند. تلاش‌های زیادی برای استفاده از قدرت سلول‌های لنفاوی برای ایجاد روش‌های درمان‌ سرطان صورت گرفته است. در حال حاضر، این تیم تحقیقاتی نانوپهبادهایی موسوم به NKeNDs ساختند با استفاده از نانوذرات قفس مانند پروتئین AaLS طراحی و ساخته شده است.

این NKeNDهای نوآورانه به طور همزمان لیگاندهای هدف‌گیری سرطان مانند HER2Afb یا EGFRAfb و لیگاندهای جذب کننده سلول‌های لنفاوی، موسوم به aCD16Nb را بر روی سطح پروتئین AaLS دارند. NKeND توانایی اتصال انتخابی به سلول‌های SK-OV-3 با بیان بیش از حد HER2 و سلول‌های MDA-MB-468 دارای بیان بیش از حد EGFR را دارند.

درگیری فیزیکی سلول‌های لنفاوی انسانی با سلول‌های سرطانی هدف با واسطه NKeND، سلول‌های لنفاوی را فعال می‌کند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا سلول‌های سرطانی هدف را در شرایط آزمایشگاهی به طور موثر از بین ببرند. شایان ذکر است، در موش‌های حامل تومور SK-OV-3، تجویز HER2 @NKeNDs همراه با PBMC‌های انسانی، نفوذ سلول‌های لنفاوی فعال انسانی را به محل‌های تومور تسهیل می‌کند. در نتیجه رشد تومور به طور قابل توجهی بدون ایجاد عوارض جانبی قابل توجه سرکوب می‌شود.

این پروژه رویکردی جدید برای توسعه درگیرکننده‌های سلول لنفاوی مخصوص سرطان با استفاده از نانوذرات قفس مانند و اتصال‌دهنده‌های سلول سرطانی نوترکیب را نشان می‌دهد. این فناوری پتانسیل فوق‌العاده برای درمان انتخابی انواع سرطان‌هایی را داردکه قبلاً قابل درمان نبودند.

این تحقیق امکانات جدیدی را برای درمان از طریق نانوپهپادها ارائه می‌دهد و بر چالش‌هایی مانند حرکت و بقای سلول‌های لنفاوی غلبه می کند. هدف این گروه ارائه فرصت‌های جدید برای درمان‌های سفارشی شده است.

نتایج این مطالعه در مجله Nano Today منتشر شده است.