جلسات راهبری برای آماده‌سازی برگزیدگان مرحله دوم سخنرانی نانویی برگزار شد

جلسات راهبری برای آماده‌سازی برگزیدگان مرحله دوم سخنرانی نانویی برگزار شد

با توجه به برگزاری مرحله نهایی سخنرانی نانویی در روز چهارشنبه، ۴ بهمن، جلسات راهبری برگزیدگان مرحله دوم سخنرانی نانویی برگزار شد.

شبکه مدرسان فناوری نانو، در راستای ترویج عمومی فناوری نانو، برنامه‌ «سخنرانی نانویی» را برگزار می‌کند. به منظور برگزاری این رویداد، فراخوانی در آبان ماه منتشر شد و ۵۵ ویدئوی آموزشی توسط دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو دریافت شد. با انجام غربال‌گری‌های اولیه و ثانویه، ۱۴ مدرس برتر واجد شرایط شرکت در جلسات راهبری شدند.

جلسات راهبری با شرکت ۱۴ نفر برگزیده به صورت حضوری یا برخط برگزار شد. در این جلسات افراد ضمن ارائه مباحث مورد علاقه خود، بازخوردهای علمی را به همراه بازخوردهای مرتبط با فن ارائه به ترتیب از خانم دکتر شریفی، کارشناس شبکه مدرسان فناوری نانو و آقای سیاوش عقدایی، مجری سازمان صداوسیما دریافت کردند.

با دریافت این بازخوردها و اصلاح موارد گفته‌شده، ۹ نفر برتر جهت شرکت در رویداد نهایی معرفی خواهند شد.