سخنرانی نانویی با ارائه 9 سخنران در حوزه فناوری نانو برگزار می‌شود

سخنرانی نانویی با ارائه ۹ سخنران در حوزه فناوری نانو برگزار می‌شود

سومین رویداد سخنرانی نانویی با همکاری مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با محوریت سخنرانی‌های کوتاه ۹ دقیقه‌ای، با رویکردی خلاقانه و جذاب برگزار می‌شود.

شبکه مدرسان فناوری نانو، در راستای ترویج عمومی فناوری نانو، برنامه‌ «سخنرانی نانویی» را برگزار می‌کند. به منظور برگزاری این رویداد، فراخوانی در آبان ماه منتشر شد و ۵۵ ویدئوی آموزشی توسط دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو دریافت شد. با انجام غربال‌گری‌های اولیه، دوره آموزشی مهارت ارائه، جلسات راهبری فنی و علمی، ۹ نفر برتر جهت ارائه در این رویداد مشخص شدند.

سخنرانان این رویداد در دو بخش دانشجویی و اعضای هیئت علمی عبارتند از:

– هئیت علمی:

۱- دکتر مریم نیکخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی

۲- دکتر اشکان ذوالریاستین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، استادیار گروه پژوهشی مواد غیرفلزی مرکز توسعه فناوری نانو

– دانشجویی:

۳- آرمین جمالی، دانشجوی دکتری تخصصی کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی، دانشگاه گرگان

۴- فاطمه شمس، کارشناسی ارشد مهندسی بافت، دانشگاه تربیت مدرس

۵- میلاد نظافتی، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر، دانشگاه شهید بهشتی

۶- سنا قوامی، دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۷- سیده سمیرا حسینی، دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه فردوسی مشهد

۸- سید عرفان طاهری، دانشجوی کارشناسی آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان تهران

۹- سیده زهرا موسوی، دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

این رویداد در روز چهارشنبه، ۴ بهمن‌ماه، در سالن ربیعی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. شایان ذکر است در انتهای مراسم از سخنرانان برتر رویداد تجلیل به عمل خواهد آمد.