تصویب ۱۶۴مین استاندارد ملی فناوری نانو با موضوع روش تخمین برداشت سلولی نانومواد کربنی با استفاده از جذب نوری

تصویب ۱۶۴مین استاندارد ملی فناوری نانو با موضوع روش تخمین برداشت سلولی نانومواد کربنی با استفاده از جذب نوری

۱۶۴مین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان “روش تخمین برداشت سلولی نانومواد کربنی با استفاده از جذب نوری” در اجلاسیه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ کمیته ملی نانو در سازمان استاندارد تصویب و آماده انتشار شد.

این استاندارد، با حمایت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و به همت جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاهی، کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو و کارشناسان سازمان ملی استاندارد تدوین گردیده است.

با تصویب این استاندارد تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو به ۱۶۴ عدد رسید.

نانومواد کربنی (CNMs) به‌سبب خواص شیمیایی و فیزیکی غیرمعمول آن‌ها برای کاربردهای متنوعی از جمله در زمینه‌های الکترونیک، انرژی، فناوری نانو و زیست‌شناسی در نظر گرفته می‌شوند. با افزایش محصولات بر پایۀ نانومادۀ کربنی در بازار، نگرانی عمومی دربارۀ مسمومیت‌های احتمالی آن‌ها افزایش یافته‌است. تخمین میزان CNM مرتبط به سلول‌های هدفدارشده، برای غربالگری سم‌شناختی اولیۀ CNMs و همچنین برای توسعۀ کاربردهایی در پزشکی مفید است.

هدف از تدوین این استاندارد، توصیف روش جذب نوری فروسرخ نزدیک، به‌منظور تخمین برداشت سلولی برون‌تنی نانومواد کربنی، از پراکنه‌های مایع است.