تصویب استاندارد مرجع “فناوری نانو- واژه نامه- قسمت ۱: اصطلاحات اصلی” در جلسه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو

اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو در ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان سازمان استاندارد، جناب آقای دکتر احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ‌نانو و میکرو، کارشناسان ستاد نانو و نمایندگانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اعضا هیات‌علمی دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها در محل ستاد نانو برگزار گردید. این اجلاسیه صد و سی و هشتمین جلسه کمیته ملی فناوری نانو سازمان استاندارد بود که با همکاری و میزبانی ستاد نانو برگزار گردید

در این جلسه، استاندارد “فناوری نانو- واژه نامه- قسمت ۱: اصطلاحات اصلی” با هدف تعریف اصطلاحات در حوزه فناوری نانو و تسهیل ارتباطات بین سازمانی و افراد در صنعت و همه کسانی که با آن‌ها در تعامل هستند، دفاع و مصوب شد.

استاندارد ملی ۱۲۰۹۸، به عنوان اولین استاندارد ملی و اصلی‌ترین استاندارد کشور در حوزه واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف فناوری نانو شناخته می شود که در سال ۱۳۸۸ بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی تدوین شد و در سال ۱۳۹۵ استاندارد ملی شماره ۱-۸۰۰۰۴ با عنوان “فناوری نانو – واژه نامه – قسمت ۱: اصطلاحات اصلی” مصوب و جایگزین استاندارد ملی شماره ۱۲۰۹۸ گردید و به عنوان استاندارد مرجع برای واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف فناوری نانو بسیار حائز اهمیت می باشد.

امسال نیز گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو این استاندارد کاربردی و مهم را جهت بازبینی تعاریف در دستور کار خود قرار داد و استاندارد کاربردی “فناوری نانو- واژه نامه- قسمت ۱: اصطلاحات اصلی”،  به دبیری خانم مهندس سیفی، تجدیدنظر شده و تغییرات مهمی در تعاریف و واژه‌های این استاندارد انجام گشته است.

برای تدوین پیش نویس این استاندارد ملی هشت جلسه کمیسیون فنی به صورت مجازی و در کنار آن گروه های کاری با حضور نمایندگانی از گروه استاندارد و ایمنی و گروه ارزیابی و نظارت ستاد نانو، دانشگاه‌ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان استاندارد، شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها تشکیل شد و با توجه به اهمیت موضوع، تمامی واژه ها و اصطلاحات با دقت بسیار بالا بررسی و به چالش گذاشته شدند.

لازم به ذکر است پیش نویس استانداردهای ملی که توسط متخصصان و ذی‌نفعان هر حوزه و زیرنظر کمیته‌های فنی متناظر تدوین می‌شوند در نهایت در جلسات کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو بررسی و پس از تایید سازمان ملی استاندارد، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌گردند. این استاندارد مهم نیز در جلسه کمیته ملی که به صورت حضوری برگزار شد پس از بررسی نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و دفاع دبیر و دیگر اعضا مورد تایید واقع شد و مصوب گردید.

در این جلسه خانم مهندس سیفی، دبیر این استاندارد ملی، پس از تاکید بر کاربرد تعاریف و توضیحات واژه‌ها و اصطلاحات اصلی فناوری نانو برای مباحث علمی، دانشجویان، تنظیم مقررات و…، پیشنهاداتی در خصوص ایجاد زیرساخت‌هایی برای دسترسی سریع و راحت متخصصان، دانشجویان و پژوهشگران به تک تک تعاریف ذکر شده در این استاندارد، را به مسئولین ارائه نمودند. همچنین در مورد فرآیند تدوین استاندارد توضیح دادند به علت سابقه چندین ساله ایشان در کار با سازمان ایزو، روند تدوین این استاندارد در کارگروه استاندارد و ایمنی نیز مشابه روند استانداردهای بین‌المللی ایزو تنظیم شده و علاوه بر جلسات، گروه‌هایی متشکل از اعضا تشکیل و به بحث و بررسی دقیق تعاریف و متن استاندارد و هم فکری می پردازند که این امر سبب شده است استانداردهایی که در حوزه نانو تدوین می شوند دارای بالاترین میزان دقت و کیفیت در بین حوزه‌های دیگر باشند.

در پایان جناب آقای دکتر احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو، ضمن قدردانی از تمامی کسانی که در فرآیند تدوین استاندارد “فناوری نانو- واژه نامه- قسمت۱: اصطلاحات اصلی”  سهیم بودند، خاطرنشان کردند مسئله تدوین استانداردهای ملی بسیار حائز اهمیت است و شایسته است در راستای ترویج استانداردهای تدوین شده برای استفاده بیشتر مخاطبین و ذی‌نفعان بیش از پیش برنامه‌ریزی و اقدام گردد تا همه بتوانند بیشترین بهره را از این متون تخصصی، کاربردی و مهم ببرند.