قراردادی برای استخراج نانوذرات از زباله‌های الکترونیکی

قراردادی برای استخراج نانوذرات از زباله‌های الکترونیکی

دو شرکت در هند توافق‌نامه‌ای برای استخراج نانوذرات اکسیدمس از زباله‌های الکترونیکی امضاء کردند. این کار هم صرفه اقتصادی دارد و هم از جنبه اقتصاد چرخه‌ای اهمیت دارد.

شرکت ریسایکل کارو (Recyclekaro) برای استخراج نانوذرات از زباله‌های الکترونیکی، قراردادی با مرکز بارک (BARC) امضاء کرد. قرار است این دو شرکت از زباله‌های الکتریکی ترکیبات نانومقیاس اکسید مس استخراج کنند.

نانوذرات اکسید مس تولید شده پتانسیل عظیمی برای استفاده به عنوان کاتالیزور در فرآیندهای مختلف صنعتی، پوشش‌های ضد‌باکتریایی برای دستگاه‌های پزشکی و الکترونیکی و همچنین حسگرها دارد. همچنین می‌توان از این نانوذرات اکسیدمس برای تولید جوهرهای رسانا و تصفیه آب استفاده کرد.

مرکز تحقیقات اتمی بابها (BARC) یکی از مراکز بین‌رشته‌ای در هند است که دارای زیرساخت‌های متنوعی برای تحقیقات در حوزه‌ اتمی است.

بازیابی فلزات گرانبها از PCB نه تنها از نظر اقتصادی اهمیت دارد بلکه از نظر اقتصاد چرخه‌ای نیز مهم است و مواد اولیه اساسی را برای تولید فراهم می‌کند.

استخراج نانومواد مهم از زباله یکی از روندهای مهم در دنیای فناوری است. در حال حاضر شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلفی در جهان روی استخراج ترکیباتی نظیر گرافن و نانوذرات مختلف از زباله‌ها کار می‌کنند.

البته در راهبرد دیگری، دانشمندان از نانومواد برای استخراج فلزات ارزشمند استفاده می‌کنند. برای مثال با افزودن گرافن به زباله‌های حاوی طلا، این فلز ارزشمند از زباله‌ها بیرون کشیده می‌شود. در یک کار تحقیقاتی نشان داده شد که با یک گرم گرافن می‌توان دو گرم طلا را از زباله‌ها استخراج کرد.