تجاری سازی دستگاهی برای تولید نانوحباب با کمک میدان الکتریکی

تجاری سازی دستگاهی برای تولید نانوحباب با کمک میدان الکتریکی

شرکت آکواب نانوبابل اینویشنز در حال انجام آزمایش‌های صنعتی روی فناوری‌نانوحباب‌ساز با استفاده از میدان الکتریکی است تا از آن در حوزه‌های مختلف نظیر شیلات و تصفیه آب استفاده کند.

نیل جی‌انگلیش از دانشگاه کالج دوبلین مخترع فناوری تولید نانوحباب با کمک میدان الکتریکی است. یک چالش مهم و اساسی حلالیت محدود گازهایی مانند اکسیژن و به ویژه هیدروژن در آب و بسیاری از مایعات است. در اکوسیستم‌ها و محیط زیست، عدم وجود اکسیژن محلول (DO) دلیل مهمی برای مرگ ماهی‌ها و شکوفایی جلبک‌ها است.

شرکت آکواب نانوبابل اینویشنز (Aquab Nanobubble Innovations Ltd) در تجارت فناوری‌های جدید مربوطه به وارد کردن گاز در داخل سیالات با کمک روش نانوحباب فعالیت دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۰ از دانشگاه دوبلین اسپین‌آف شد و به سراغ تجاری‌ساری راهبرد نانوحباب رفت. این شرکت نوپا روی فناوری کار می‌کرد که توسط نیل انگلیش به صورت پتنتی به ثبت رسیده بود و در این مسیر گرنت‌هایی نیز از شتاب دهنده شورای نوآوری اروپا دریافت کرد.

مرگ ماهی‌ها و آلوده شدن مخازن طبیعی آب با جلبک‌ها به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی و ورود این کودها به آب‌های زیرزمینی از جمله مصائبی است که سال گذشته دنیا با آن روبرو بوده است. با تداوم گرم شدن زمین، این مشکل افزایش یافته و همچنین سطح اکسیژن محلول در آب کاهش می‌یابد و اکوسیستم آبی به ویژه در اعماق مخازن آبی با چالش‌هایی روبرو می‌شود.

تقریبا یک سوم از انتشار متان به جو مربوط به آب‌های زیرزمینی است، متان ۱۵-۲۰ برابر بیشتر پتانسیل برای گرم شدن زمین داشته و از دی‌اکسیدکربن مشکل‌سازتر است. لازم به ذکر است که سطح اکسیژن محلول در آب با افزایش درجه حرارت زمین کاهش می‌یابد، به این معنی که کشتار ماهی‌ها به ویژه در روزهای گرم سال ادامه پیدا خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که هیچ راهی برای وارد کردن گازهایی نظیر اکسیژن به مخازن آبی وجود ندارد و تمامی راهکارهای موجود هزینه‌بر بوده و مسائل فناورانه حل نشده زیادی دارند.

اختراع جدید نیل انگلیش به گونه‌ای است که می‌تواند این مشکل را با کمک نانوحباب حل کند. فناوری‌نانوحباب قادر است سطح حلالیت گازها را افزایش داده و میزان آن را به مقادیر مورد نیاز برای تداوم زندگی ماهی‌ها افزایش دهد.

روش آن‌ها مبتنی بر میدان‌های الکتریکی استاتیکی بوده که نانوحباب‌های بسیار پایداری ایجاد می‌کند که طول عمر طولانی دارند. این شرکت کارآزمایی‌های صنعتی مختلفی را از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ انجام داده‌اند که این روند در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد داشت. مسئولان این شرکت معتقداند که این فناوری خود را به خوبی اثبات کرده و می‌تواند در حوزه‌های مختلف نظیر تصفیه آب استفاده شود.