رویداد هفته فناوری نانو از 22 اردیبهشت الی 4 خرداد‌ماه

رویداد هفته فناوری نانو از ۲۲ اردیبهشت الی ۴ خرداد‌ماه

به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و جامعه دانشگاهی با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو هر ساله یک هفته خاص از سال را برای ترویج و آموزش متمرکز فناوری نانو در دانشگاه‌ها تعیین می‌کند. هفته نانو در سال ۱۴۰۳ در بازه ۲۲اردیبهشت‌ماه الی ۴خردادماه برگزار می‌شود.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و جامعه دانشگاهی با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو هر ساله یک هفته خاص از سال را برای ترویج و آموزش متمرکز فناوری نانو در دانشگاه‌ها تعیین می‌کند. در طول هفته نانو نهادهای ترویجی فناوری نانو در سراسر کشور با برگزاری متمرکز برنامه‌های ترویجی و آموزشی متنوع از حمایت‌های بنیاد آموزش نانو بهره‌مند می‌شوند و با ارائه گزارش فعالیت‌های خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. هر نهاد ترویجی می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های حوزه محل فعالیت خود در راستای آشنایی بیشتر افراد عمل کرده و این آزادی عمل به نهادها داده شده که فعالیت خود را با توجه به برنامه‌ها و زمان‌بندی دانشگاه و حوزه فعالیت خود تنظیم کنند و از حمایت‌های ستاد نانو در اجرایی کردن ایده‌های خود در این هفته بهره‌مند شوند.

هدف از برگزاری هفته‌ی نانو فراهم سازی و تقویت زیر ساخت‌های لازم برای توسعه‌ی فعالیت‌های دانشجویی در زمینه توسعه فناوری با رویکرد متمرکز در سال به منظور آشنایی و بهره‌مندی از سرمایه انسانی، ارتقا صنایع با به کارگیری فناوری نانو و گسترش بازار آن می‌باشد که خوشبختانه محوریت فعالیت‌‌های گفته‌شده در راستای ترویج و جذب افراد به سمت فناوری نانو صورت می‌گیرد.

رویداد هفته نانو از ۲۲ اردیبهشت الی ۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۳در نظر گرفته شده که هر کدام از نهادهای ترویجی با توجه به شرایط دانشگاه خود یک بازه یک هفته‌ای از این تاریخ را برای فعالیت انتخاب کرده و برنامه‌های خود را به اطلاع دبیرخانه شبکه نهادهای ترویجی به شماره تماس۰۹۰۲۵۵۵۵۴۷۲ و یا شماره ثابت ۰۲۱۸۸۴۸۶۴۹۰ می‌رسانند.