خرید مواد آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های دانش آموزی سراسر کشور

خرید مواد آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های دانش آموزی سراسر کشور

آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی سراسر کشور می‌توانند با عضویت درسایت labsnet.ir/srl  از حمایت تخصیص یافته برای خرید مواد آزمایشگاهی استفاده نمایند.

آزمایشگاه‌ها با تکمیل فرم زیر (پیوست ۱ تا ۳) از اعتبار پژوهشی برخوردار می‌گردند؛ اعتبار پژوهشی، مبلغی است که در قالب اعتبار در سامانه خدمات اعتباری شبکه برای آزمایشگاه دانش‌آموزی فعال می‌شود وآزمایشگاه دانش‌آموزی می‌تواند با این اعتبار، مواد مصرفی آزمایشگاهی را از طریق سامانه خدمات اعتباری شبکه، خریداری کند. برای آگاهی از چگونگی عضویت در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و بارگذاری اطلاعات اینجا کلیک کنید.

برای دریافت حمایت، پیوست ۱ تا۳ این فرم را تکمیل و در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بارگذاری نمایید.

برای ارتباط با کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۹۰۱۷۲۰۰۷۶۰

۰۲۱-۶۶۹۴۱۰۸۵