بتن هیدرولیک با کمک گرافن تقویت شد

بتن هیدرولیک با کمک گرافن تقویت شد

یکی از شرکت‌های فعال در حوزه بتن و سیمان نتایج جالبی از ادغام گرافن در مصالح ساختمانی به دست آورده است. این شرکت کیفیت بتن هیدرولیک را با افزودن گرافن افزایش داده است.

شرکت پریمر گرافن (Premier Graphene) روی استفاده از گرافن در مصالح ساختمانی کار می‌کند. نتایج آزمایش‌هی داخلی این شرکت نشان می‌دهد که گرافن اثر قابل توجهی روی بهبود کیفیت مصالح ساختمانی دارد.

در طول مطالعات انجام شده در این شرکت، تیم تحقیق و توسعه پریمر گرافن نشان داد که کیفیت بتن هیدرولیک تقویت شده با گرافن افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

گفته می‌شود که این بتن مقاومت، استحکام و زمان خشک شدن سریع‌تر داشته و همچنین کاهش هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی در مقیاس بزرگ را در پی دارد.

شرکت پریمر گرافن با یکی از هولدینگ‌ها حوزه سیمان به نام کلیر اسست (Clear Asset Holdings) وارد سرمایه‌گذاری مشترک شده است تا ریو تولید سیمان در تگزاس کار کنند. این مشارکت فناورانه به گونه‌ای است که شرکت پریمر گرافن توامندی خود را با قابلیت‌های تولید کلیر اسست ترکیب می‌کند تا در نهایت مواد تقویت شده با گرافن را تولید کنند.

شرکت پریمر گرافن همچنین در برخی پروژه‌های زیرساختی نظیر بزرگراه‌های Mexicali و Tijuana مشارکت دارد.