مصاحبه با دکتر روکو (ادامه)

در خبرنامه شماره ۵۶ بخش اول مصاحبه با دکتر روکو، مشاور عالی بنیاد ملی علوم ( NSF ) و رئیس زیرکمیته علوم،‌ مهندسی و فناوری نانو از کمیته ملی علوم و فناوری آمریکا ارائه شد. ادامه این مصاحبه را در این شماره بخوانید.