پیشگامی ملی نانوتکنولوژی کره جنوبی

کره جنوبی کشوری تازه توسعه یافته‌است، که با جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر بین چین و ژاپن واقع شده و از لحاظ فناوری و اقتصاد به سرعت درحال پیشرفت است. دولت و صنایع کره از لحاظ هدایت کشور به سمت یک قدرت اقتصادی جهانی توانمند، در بین کشورهای منطقه شرق آسیا پی