معرفی شرکت سرمایه‌گذاری آلامدا

شرکت آلامدا (Alameda) سرمایه‌گذاری‌هایی با ارزش افزوده بالا را برای شرکت‌های جوان و نوپا که خواستار تجاری‌سازی محصولات خود می‌باشند، فراهم می‌نماید.