نتایج مشاوره و نظرسنجی در مورد راهبرد فناوری نانو در اروپا

اهداف این پیمایش و نظرسنجی، ارزیابی سیاست‌ها و کمک به جهت‌دهی مناسب پیشگامی‌های آینده اروپا در حوزه فناوری نانو بود. ۷۲۰ نفر در این نظرسنجی که به صورت اینترنتی در سایت www.nanoforum.org انجام گرفت، شرکت نمودند. همچنین ۲۹ نفر نیز مطالب نظرسنجی را به کمیسیون ارسال داشتند که درمجموع ۷۴۹ نفر شدند.