تأسیس مرکز فناوری ‌نانوالکترونیک بوسیله مؤسسه فرانهوفر

مسئولان مؤسسه فرانهوفر- گسل شافت تصمیم گرفته‌اند مرکز فناوری ‌نانوالکترونیک (CNT) را در درسدن تأسیس نمایند. شرکت‌های Infineon و AMD در این مرکز سرمایه‌گذاری خواهند کرد و این مرکز از اول دسامبر توسط دکترپیترکوچر اداره خواهد شد