اوج گیری تولیدت بر پایه فناوری نانو در تایوان

به دنبال سرمایه گذاری های بالای دولت تایوان، تولیدات گسترده مبتنی بر فناوری نانو در سال ۲۰۰۸، ۱۰ برابر خواهد شد و ارزش آن به ۳۰۰ میلیارد دلار تایوان برابر ۱۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا خواهد رسید. این خبر را یکی از پژوهشگران عالی رتبه اظهار کرده است