جامعه علمی خوا‌هان شفافیت بیشتر در فناوری نانو

انجمن سلطنتی انگلستان نگرانیش را به دنبال افزایش نگرانی‌ها در مطبوعات انگلیس، در مورد کاربرد فناوری‌نانو در محصولات آرایشی (ضد پیری) اعلام کرد.