دستیابی به محدوده زیر ۵ نانو متر در محصول نانوسید (نانو نقره)

در پی انجام تحقیقات کاربردی جدید، بر محصول نانوسید، شرکت نانو نصب پارس موفق به تولید این محصول در رنج زیر ۵ نانومتر شد.